JavaScript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Medborgarlöften i Åre

Lokalpolisområde Jämtland/Härjedalen och Åre kommun lovar att gemensamt arbeta för att öka tryggheten och minska brottsligheten genom följande aktiviteter:

Polisen och Åre kommun lovar att arbeta för att öka trafiksäkerheten, öka tryggheten i offentlig miljö/ centrala Åre by samt arbeta för att minska narkotikaanvändandet bland ungdomar. 

Situationen i dag

Medborgarlöften är en ny del i polisens och kommunens samverkan i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Löftet utgår från en lokal kartläggning som har gjorts under hösten 2016. En lägesbild har tagits fram genom underrättelser, medarbetar- och medborgardialoger. Utifrån lägesbilden har fokusområdena trafiksäkerhet, trygghet på offentlig plats och ungdomar och narkotika prioriterats. Medborgarna vill ha en synligare polis och det har polisen tagit i beaktande när de har tagit fram sina löften. 

Det här ska vi göra

Utifrån de framtagna fokusområdena samt medborgarnas önskemål om en synligare polis ger polisen och kommunen följande medborgarlöften:

Polisen och kommunen lovar att arbeta för ökad trafiksäkerhet i Åre kommun

Detta gör vi genom att:

 • Polisen genomför minst 100 trafikkontroller på väg eller i terräng på strategiska platser och geografiskt utspritt över hela kommunen. Fokus på kontrollerna ska vara hastighet, beteende och alkohol/drogonykterhet. De nationella trafiksäkerhetsveckorna kommer att vara en del av detta arbete. 
 • Polisen i Åre och trafikpolisen genomför minst två samplanerade insatser.
 • Polisen genomför minst en skoterövervakning i samverkan med andra myndigheter och organisationer.
 • Kommunen genomför minst en trygghetsvandring i centrala Åre by i syfte att se över behov av ökad belysning.

Polisen och kommunen lovar att arbeta för ökad trygghet i offentlig miljö i Åre kommun/Åre centrala by

Detta gör vi genom att:

 • Polisen samverkar med ordningsvakter och andra externa aktörer genom att delta på ett gemensamt uppstartsmöte inför vintersäsongen
 • Polisen ska under vintersäsongen prioritera tillgänglighet i centrala Åre i syfte att förebygga våldsbrott.
 • Polisen och kommun genomför minst en gemensam alkoholtillsyn på utskänkningsställen.
 • Kommunen erbjuder och genomför minst en utbildning i Ansvarsfull Alkoholservering där även polisen medverkar.
 • Kommunen och polisen deltar i nätverket ”Trygg i Åre” genom att minst två gånger per år informera nätverket om läget i kommunen.

Polisen och kommunen lovar att arbeta för att minska narkotikaanvändandet bland ungdomar i Åre kommun

Detta gör vi genom att:

 • Polisen lovar att bedriva uppsökande verksamhet kring ungdomar och narkotika och bland annat genomföra minst 10 st besök på skolor/fritidsgårdar i syfte att skapa goda relationer med ungdomarna.
 • Polisen och kommunen lovar att delta på minst 3 föräldramöten vid terminsstart på högstadieskolorna i syfte att informera föräldrarna om dagsläget gällande droger.
 • Polisen och kommunen lovar att samverka och delta i samverkansgrupper såsom t ex. samverkan i Åre, som rör ungdomar.

Följ med i hur det går!

Medborgarna kan följa arbetet och resultatet av arbetet med medborgarlöften på Polisområde Jämtlands Facebooksida  samt via polisen.se. Resultatet kommer följas upp på Trygghet- och hälsogruppens möten löpande under året.

Till toppen