Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Medborgarlöften i Åre

Lokalpolisområde Jämtland/Härjedalen och Åre kommun lovar att gemensamt arbeta för att öka tryggheten och minska brottsligheten genom följande aktiviteter.

Polisen och Åre kommun lovar att arbeta för att öka trafiksäkerheten och arbeta för att minska narkotikaanvändandet bland ungdomar och unga vuxna.

Medborgarlöftet utgår från en gemensam lägesbild som tas fram av polis och kommun. Lägesbilden tas fram genom medborgar- och medarbetardialoger samt brottsstatistik och beskriver den lokala problembilden i Åre kommun.

Utifrån lägesbilden har fokusområdena trafiksäkerhet minska användande av narkotika bland ungdomar och unga vuxna prioriterats.

Polisen och kommunen lovar att arbeta för ökad trafiksäkerhet i Åre kommun. Detta gör vi genom att:

 • Polisen genomför regelbundna trafikkontroller med fokus på hastighet, olovlig körning och rattonykterhet med geografisk spridning inom kommunen.
 • Polisen använder sig av SMADIT (samverkan mot alkohol och droger i trafiken) genom att informera och motivera misstänka rattfyllerister till att ta emot vårdande insatser.
 • Polisen informerar föräldrar och ungdomar om vilka regler som gäller för A-traktorer.
 • Polisen och kommunen utformar material och rutiner för information om trafikregler riktat till nyanlända.
 • Kommunen har kontinuerlig dialog i ungdomsverksamheten för motorintresserad ungdom om ansvar och goda val i trafiken.
 • Kommunen samordnar berörda aktörer för utveckling av säker trafiksituation inför vintersäsongen.

Polisen och kommunen lovar att arbeta för att minska narkotikaanvändandet bland ungdomar och unga vuxna i Åre kommun. Detta gör vi genom att:

 • Polisen regelbundet besöker skolor/fritidsgårdar i syfte att skapa goda relationer med ungdomar.
 • Polisen och kommunen närvarar på högstadiets föräldramöten och informerar föräldrar om alkohol, narkotika, droger och tobak.
 • Polisen och kommunen utvecklar samverkan kring enskilda individer det finns särskild oro för.
 • Kommunen fortsätter att driva de brottsförebyggande forumen Trygg i Åre och Samverkan i Åre där bland andra polisen medverkar.
 • Kommunen ska utveckla och förbättra samverkan mellan samhällets verksamheter för dragförebyggande- och tidiga insatser riktat till ungdomar.
 • Kommunen ska introducera utbildningsmaterialet Koll på Cannabis bland personal på skolorna åk 7-9.

Följ med i hur det går!

Medborgarna kan följa arbetet med medborgarlöften på Polisområde Jämtlands Facebooksida , polisen.se samt på are.se. Medborgarlöftena följs upp i december 2018.

Till toppen