Arjeplog – medborgarlöften

Lokalpolisområde Piteå Älvdal och Arjeplogs kommun lovar att gemensamt arbeta för att öka tryggheten och minska brottsligheten genom följande aktiviteter:

Förebyggande arbete och information
- Kommunen och polisen ska belysa det förebyggande arbetet som genomförs i Arjeplog. Arbetet ska synliggöras genom media och andra informationskanaler till allmänheten.
- Polis och socialtjänst kommer att fortbilda föräldrar, elever och personal som arbetar med barn och ungdomar gällande drogproblematik en gång per år.
- Polis, skola och socialtjänst kommer att anordna en kväll varje år som syftar till att främja ett tryggare föräldraskap och stärka skyddsfaktorer.

Tillgänglighet och trafik
- Polisen ska vid tio tillfällen möta allmänheten på olika offentliga platser nära medborgarna.
- Polisen ska arbeta för att motverka den rådande problembilden i trafiken vid minst tio tillfällen.
- Polisen kommer att hålla trafiksäkerhetsutbildning och belysa de lagar som råder gällande trafik för elever på Arjeplogs skolor. Även upplysa om hur man ska vistas i trafiken som gångtrafikant, men även med cykel, moped, A-traktorer, bil och skoter.

Ungdomsaktiviteter
- Kommunen har åtagit sig att utreda möjligheter för att skapa en mötesplats för barn och unga, där man ska se över en genomförbar lösning.