Arjeplog – medborgarlöften

Lokalpolisområde Piteå Älvdal och Arjeplogs kommun lovar att gemensamt arbeta för att öka tryggheten och minska brottsligheten genom följande aktiviteter:

Narkotika

 • Gymnasieskolan ska genomföra kompetenshöjning av eleverna kring cannabis.
 • Vid minst två tillfällen per år ska hundförare från polisen söka efter narkotika på skolan.
 • Polisen ska två tillfällen per år göra riktade insatser mot narkotikaanvändare vid risktillfällen.

Tillgänglighet

 • Polisen ska i större omfattning löpande följa upp/återkoppla de händelserapporter där polispatrull inte varit på plats. 
 • Polisen ska arbeta mot problembilden i trafiken vid minst tio tillfällen.
 • Vid minst två tillfällen per år ska polis och kommun tillsammans finnas tillgängliga på marknad eller liknande.

Våld i nära relation

 • Skolan kommer årligen att arbeta med en mångfaldsdag på högstadiet.

 • Skolan, polisen och andra aktörer kommer att fortsätta med ungdomsmässan som växlar mellan högstadiet och gymnasiet.

 • På de föräldramöten polisen deltar kommer information gällande anmälning till socialtjänst och elevhälsa att förtydligas.

 • Kommunen och polisens kommunikatörer ska på sina webplatser kommunicera filmer och annan information. Samt göra länkar till olika hjälpföreningar som vänder sig till personer som söker hjälp när det gäller våld i nära relation.

   
Till toppen