Askersund – medborgarlöften

Askersunds kommun och lokalpolisområde Hallsberg har kommit överens om ett medborgarlöfte. Löftet är framtaget utifrån grundtanken närmare medborgaren och lokala problembilder. Medborgarlöftet kommer att löpa från 2018-01-01--2019-12-31

  • Polisen lovar att prioritera ökad polisnärvaro i centrala Askersund för ökad synlighet och trygghet. Fokus kommer att vara på störande trafik i de centrala delarna av Askersund.
  • Askersunds kommun och polisen lovar att genomföra trygghetsvandringar med fokus på den offentliga miljön i centrala Askersund. Omfattningen bör vara två trygghetsvandringar per termin.
  • Polisen lovar att tillsammans med kommunen fortsätta och utöka arbetet med grannsamverkan i syfte att förebygga inbrott och minska oron för att drabbas av inbrott.
  • Asersunds kommun lovar att inventera behovet av ytterligare gatubelysning i centrala Askersund.

Askersund den 2018-01-01 

Per Eriksson                                                 Mats Scherp

Kommunstyrelsens ordförande                   Lokalpolisområdeschef Hallsberg

Till toppen