Åstorp – medborgarlöften

Polisen och Åstorp kommun samverkar i syfte att långsiktigt arbeta brottsförebyggande och trygghetsskapande.

Medborgarlöftet grundar sig i den lokala lägesbild som gemensamt tagits fram av polisen och kommunen med stöd från bland annat trygghetsmätningen och kunskap om kommunen.

Det fokusområde som under 2019 är prioriterat är narkotikan (försäljning och bruk).

Problembild narkotika

Sedan 10 månader tillbaka har ökning av försäljningen och bruket av narkotika ökat markant.

Försäljningen sker förhållandevis öppet och av diverse olika fraktioner. Brukare finns i alla åldrar och i alla bostadsområden i kommunen. Narkotikan skapar otrygghet för människor i kommunen och kostnaderna för samhället är stora. Ökad tillgång och låga priser leder till att fler unga kommer hamna i ett missbruk, kanske med tillhörande kriminalitet.

Att vi tidigt kan fånga upp individer som riskerar att hamna i narkotikamissbruk gynnar både individerna och kommunen.

Åstorp kommun kommer att arbeta med narkotikafrågor enligt nedan:

 • Skola och socialtjänst ska tillsammans förstärka arbetet med tidig upptäckt och förebyggande insatser.
 • Informationskvällar för vårdnadshavare till elever rörande alkohol, narkotika, droger och tobak. Minst en gång per termin och högstadieskola.
 • Samverka med polisen i arbetet mot narkotikan. 
 • Samordna kommunens olika verksamheter för att skapa en så trygg kommun som möjligt med idag befintliga resurser.

Lokalpolisområde Klippan kommer att arbeta med narkotikafrågor enligt nedan:

 • Arbete med ungdomar och narkotika med fokus på nyupptäckta brukare.
 • Störa försäljningsledet i största möjliga mån för att begränsa tillgången på narkotika.
 • Föreläsningar för högstadieelever, föräldrar och skolpersonal gällande droger, missbruk och dess konsekvenser. Minst en gång per termin och högstadieskola.
 • Utföra skolinsatser i samverkan med skolorna för att upprätthålla skolornas drogpolicy om en drogfri skolmiljö.
 • Genomföra minst en oanmäld genomsökning med polishundar i jakt på narkotika, på kommunens två högstadieskolor per termin.
 • Arbeta kontinuerligt för en ökad kontakt med kommunens förvaltningar och verksamheter.

I övrigt ska:

 • Kommunen vidare arbeta med de klago- och önskemål som inkommer avseende andra typer av otrygghet.
 • Kommunen tydligt protokollföra uppföljningen av medborgardialogen, så att våra medborgare lätt kan följa detta. Kommunen ska redan nu inför Medborgarlöftet 2020 lägga en plan till beslut redan i november 2019 för att komma rätt i tiden.
 • Lokalpolisområde Klippan kommer vidare att öka fokus på de klagomål som kommer in avseende olika typer av trafikstörningar och kommer att genomföra regelbundna trafikkontroller inom Åstorps kommun. Typen av trafikkontroll är behovsstyrd.