Åtvidaberg – medborgarlöften

Polismyndigheten och Åtvidabergs kommun ska jobba tillsammans för att förhindra trafikrelaterade brott som skapar upplevd otrygghet. Förekomsten av droger finns också med i problembilden.

Medborgarlöfte Åtvidabergs kommun 2018-2019
Polismyndigheten och Åtvidabergs kommun lovar att:

  • ha större fokus på arbetet mot droger, särskilt droger bland unga
  • ha trafikkontroller med särskilt fokus på platser som tydliggjorts i medborgardialoger
  • genomföra riktade insatser mot mopeder, A-traktorer och andra fordon som framförs på ett oacceptabelt sätt
  • genomföra en trafiksäkerhetsdag för elever under årskurs åtta

Uppföljning 2018