Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.

Polisens medborgardialog 2019 – Åtvidabergs kommun

Polisens arbetar för att öka tryggheten och minska brottsligheten. Genom att besvara följande frågor kan du hjälpa oss att göra detta på bästa sätt.

Enkät - Medborgardialog

1. Kön
2. Ålder
3. Hur trygg känner du dig när du vistas i kommunen?
4. Finns det någon plats i kommunen där du känner dig otrygg?
6. När upplever du platsen som otrygg?

Behandling av personuppgifter

Polismyndigheten behandlar de personuppgifter som du lämnar till oss i din ansökan för att kunna utföra de uppgifter som följer av ordningslagen (1993:1617) och lokala föreskrifter. Dina uppgifter lämnas ut till den kommun som din ansökan avser och sparas sedan hos oss i maximalt fem år från det att ärendet avslutats. Ändamålet med personuppgiftsbehandlingen är att handlägga din ansökan. 

Polismyndigheten är enligt 5 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) även skyldig att registrera allmänna handlingar. Personuppgifter i allmänna handlingar kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter

Till toppen