Avesta – medborgarlöften

Medborgarlöften syftar till ett effektivare brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Den framtagna lägesbilden är en kombination av polisens, kommunens och medborgarnas kunskap om lokalsamhället.

Situationen idag

Narkotikaanvändningen bland unga har ökat. För att motverka detta vill Polisen och kommunen förenkla och förbättra samverkan i det drogförebyggande arbetet. Problem som inte behandlas i medborgarlöftet kommer att hanteras i den ordinarie verksamheten, med stöd i Polismyndighetens verksamhetsplan samt gällande samverkansöverenskommelse mellan Polis och kommun.

Prioriterat fokusområde för detta medborgarlöfte:

  • Narkotikaanvändning bland unga

Under perioden 2019-03-22 t.o.m. 2020-12-31 lovar Polisen och Avesta

kommun att:

  • Starta upp en lokalt strukturerad samverkansgrupp mellan Socialtjänst, skola och Polis, med fokus på brottsförebyggande insatser för barn och unga. I arbetet ingår dessutom också att ta fram ett gemensamt styrdokument.