Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Medborgarlöften i Båstad

Lokalpolisområdet har slutit ett nytt samverkansavtal med Båstads kommun för perioden 2015-2018. Inriktningen är att genom gemensamma förebyggande insatser öka tryggheten och minska brottsligheten.

Polismyndigheten har tillsatt en särskilt ansvarig kommunpolis med ansvar för samverkan och kommer i närtid att tillsätta områdespoliser. Dessa ska ha ett särskilt ansvar för synlig trygghetsskapande och brottsförebyggande verksamhet i kommunen.

Kommunen har meddelat att de under 2016 kommer att bedriva sitt brottsförebyggande arbete genom samhällskyddsenheten och den kommer att ta över ansvaret som tidigare vilat på kommunens välbefinnanderåd.

Medborgardialoger kommer att genomföras under våren 2016 och ligga till grund för de kommande medborgarlöftena under perioden 1/7 – 31/12 2016. 

Problembild
Trygghetsmätningar från åren 2004 fram till 2013 visar konsekvent på behovet av en närvarande synlig polis vilket också är en i andra sammanhang ofta framförd synpunkt från medborgarna. Närvaron av framförallt fotpatrullerande polis är grundläggande för att skapa ett förtroende för polisens lokala engagemang.

Åtgärder
Polisen kommer att genomföra en brottsförebyggande insats under sex månader genom en satsning på fotpatrull. Insatsen kommer att innebära en inledning på det synliga brottsförebyggande polisarbetet närmare medborgarna.

Effekter
Det övergripande målet är att medborgarna i kommunen skall uppleva en ökad trygghet genom närvaron av fotpatrullerande polis i kommunen.

Uppföljningen skall ske genom trygghetsmätningen för kommunen och genom uppföljning på lokalpolisområdesnivå av antal anmälda brott.

Medborgarlöfte
Polisen i lokalpolisområde Ängelholm lovar att fotpatrull kommer att genom-föras vid minst ett tillfälle varje vecka i Båstads kommun under tiden
2016-01-01 – 2016-06-30.

Till toppen