Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Medborgarlöfte i Båstad

Medborgarlöfte i Båstads kommun 2017.

Inledning

Samverkan mellan polis och kommun är en nödvändighet för att tillsammans kunna verka effektivt i det brottsförebyggande arbetet.

Sedan 2004 har det genomförts ett antal trygghetsmätningar och utifrån dessa resultat har årliga samverkansavtal tagits fram. Ett medborgarlöfte är nu en utveckling av dessa samverkansövrenskommelser.

Medborgarlöften kommer vara en del av Polismyndighetens styrning, vilket innebär att den lokala problembilden ska vara utgångspunkter för de mål som polisen arbetar med.

Genom medborgarlöftet kan kommunen och den lokala polisen tillsammans utföra insatser som direkt riktar sig till medborgarnas upplevda trygghet. Det kan handla om konkreta aktiviteter för att öka tryggheten och minska brottsligheten i ett visst område eller andra brottsförebyggande åtgärder.

Problemområde

Polisens trygghetsmätning från slutet av 2015 visade att invånarna i Båstad kommun känner en ökad oro över vissa specifika problem. Trygghetsmätningar, brottsstatistik samt medborgardialoger visar på en del områden som särskilt påverkar medborgarnas trygghet.

  • Man vill ha en ökad synlig polisiär närvaro i kommunen.
  • Medborgarna oroas över risken att drabbas av bostadsinbrott.
  • Trafikproblem i form av fortkörning eller störande och vårdslöst beteende.

Lägesbild

Preliminär statistik från BRÅ visar att den totalt anmälda brottsligheten, inklusive bostadsinbrott, under kvartal 1-3 minskar i kommunen under 2016. Oron för att drabbas av bostadsinbrott är dock fortfarande hos boende i kommunen.

Löftet

Lokalpolisområde Ängelholm och Båstads kommun och avger härmed löfte om att under 2017 fortsätta det påbörjade arbetet för ökad trygghet i kommunen genom:

  • Båstads kommun arbetar med inriktning att minska oron för bostadsinbrott genom att aktivt stödja införandet av märk DNA som en brottsförebyggande metod. Polisen informerar om metoden vid all grannsamverkan samt vid gemensamma informationsträffar med kommunen.
  • Trafikrelaterade problem orsakar otrygghet och polisen kommer att genomföra kontroller med särskild inriktning på de platser där medborgarna upplever problem. Kommunen kommer att regebundet se över trafikmiljön för att bedöma behov av åtgärder.
  • Medborgardialoger kommer att genomföras gemensamt av polis och kommunen.

Polisen och Båstads kommun har ett långsiktigt samarbete för att skapa trygghet i kommunen. Medborgardialoger och framtagandet av medborgarlöften är en del av det trygghetsskapande arbetet. Medborgarlöftet är ett gemensamt åtagande och kan revideras när Båstads kommun eller lokalpolisområdet ser behov av åtgärder.

Uppföljning

Uppföljning kommer att ske halvårsvis. En utvärdering kommer göra 2017-07-01.

 

Båstad 2016-12-13

Bo Wendt
Kommunstyrelsens ordförande
Båstads kommun

Karim Ottosson
Lokalpolisområdeschef
Lokalpolisområde Ängelholm

 

Fotnot: Medborgarlöftet för Båstads kommun har förlängts med samma innehåll under 2018.

 

Till toppen