Bengtsfors – medborgarlöften

Under 2020 lovar polisen och kommunen att gemensamt förebygga en ytterligare utveckling av nätverk bestående av ungdomar i riskzon för kriminalitet.

Situationen idag

Efter att kommunen  och polisen gemensamt analyserat lägesbilden har identifierats en problematik med löst sammansatta nätverk bestående av ungdomar i riskzon för kriminalitet.

Det här ska vi göra

  1. Öka insatserna mot nätverk bestående av ungdomar i riskzon för kriminalitet.
    Polisen och kommunen ska vidta riktade åtgärder mot de aktuella nätverken. Särskilt fokus ska riktas mot de ungdomar som ur ett strategiskt perspektiv bedöms som särskilt angelägna att agera mot då de agerar som ledande och pådrivande.
  2. Öka insatserna mot skadegörelse i offentlig miljö.
    Polisen och kommunen ska öka insatserna mot skadegörelse i offentlig miljö. 

Det här ska vi åstadkomma tillsammans

  1. Polisen och kommunen har som mål att  numerären av individer i de nätverk bestående av  ungdomar i riskzon för kriminalitet som identifierats under år 2019, ska minska i antal under år 2020.
  2. Polisen har som mål att antalet brott gällande skadegörelse i offentlig miljö inte ska öka i förhållande till år 2019. Kommunen har som mål att genomföra insatser i syfte att förebygga denna brottstyp. Detta genom förebyggande verksamhet, inkluderande  ökad samverkan mellan polisen och berörda kommunala verksamheter, näringsliv och allmänheten.

Följ med i hur det går!

Återkoppling och resultatet  av det arbete som bedrivs för att nå målen sker via polisens och kommunens webbplatser, i sociala medier samt via massmedia. Medborgarlöftet följs gemensamt upp av kommunen och polisen innan årets utgång.

Peter Torstensson

Kommunpolis
010-565 21 18

Relaterad information

Film: Se Gunilla Fredin, ingripandepolis i Dalsland, berätta om

märk-DNA.