Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Medborgarlöften i Berg

Polisen och Bergs kommun lovar att arbeta för att öka tryggheten och minska brottsligheten utifrån de fokusområden som tillsammans tagits fram för kommunen.

Polisen och kommunen lovar att arbeta för att öka trafiksäkerheten, arbeta med ungdomarna i fokus samt arbeta för ökad integration i Bergs kommun.

Medborgarlöften är en ny del i polisens och kommunens samverkan i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Löftet utgår från en lokal kartläggning som har gjorts. En lägesbild har tagits fram genom underrättelser, medborgardialoger och medarbetarsamtal. Utifrån lägesbilden har fokusområdena trafiksäkerhet, ungdomar och integration prioriterats.

Medborgarna vill ha en synligare polis och det har polisen tagit i beaktande när de har tagit fram sina löften.

Det här ska vi göra

Utifrån de framtagna fokusområdena samt medborgarnas önskemål om en synligare polis ger polisen och kommunen följande medborgarlöften.

Polisen och kommunen lovar att arbeta för ökad trafiksäkerhet i Bergs kommun. Detta gör vi genom att:

  • Polisen genomför trafikkontroller på väg eller i terräng på strategiska platser. Fokus på kontrollerna ska vara hastighet, beteende och alkohol/drogonykterhet. De nationella trafiksäkerhetsveckorna kommer att vara en del av detta arbete. Extra prioritet under vintersäsong (stugbytardagar) i genomfartsorterna efter E45, Lv 316 och Lv 321.

Polisen och kommunen lovar att arbeta med ungdomarna i fokus i Bergs kommun. Detta gör vi genom att:

  • Polisen lovar att besöka alla årskurs 8 i kommunen för lektioner i "Lag och Rätt" samt samtala om ANDT.
  • Polisen lovar att genomföra spontana besök på skola/fritidsgårdar i syfte att skapa goda relationer med kommunens ungdomar.
  • Polisen lovar att medverka i möten med föräldrar, lärare och andra som arbetar med ungdomar med information gällande ANDT.
  • Polisen lovar att bearbeta "tips" som har kopplingen ungdomar - droger.
  • Kommunen lovar att anordna minst 4 drogfria ungdomsarrangemang per år för att ge unga en meningsfull fritid.
  • Kommunen lovar att erbjuda alla i åk 8 till och med åk 2 gymnasiet 3 veckors feriepraktik under sommarlovet.
  • Kommunen lovar att sammankalla ungdomsnätet tre gånger per år; januari, maj och oktober.

Polisen och kommunen lovar att vara delaktig och arbeta för integration i Bergs kommun. Detta gör vi genom att:

Polisen och kommunen lovar att vara delaktiga och arbeta aktivt med information för nyanlända i Bergs kommun. Detta gör vi genom att:

  • Polisen lovar att besöka olika grupper av nyanlända som befinner sig i Bergs kommun för att samtala och informera om polisen roll i samhället. Det kan vara på asylboenden, HVB-hem och skola.
  • Kommunen lovar att vara behjälplig i att arrangera träffarna på exempelvis Vuxenutbildningen, HVB-hem/stödboenden samt asylboenden.

Polisen och kommunen lovar att fortlöpande förbättra nuvarande samverkan samt söka nya samarbetsområden.

Följ med i hur det går!

Medborgarna kan följa arbetet och resultatet av arbetet med medborgarlöften på Polisområde Jämtlands Facebooksida samt via polisen.se.

 

Till toppen