JavaScript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Medborgarlöften i Berg

Polisen och Bergs kommun lovar att arbeta för att öka tryggheten och minska brottsligheten utifrån de fokusområden som tillsammans tagits fram för kommunen.

Polisen och kommunen i Bergs kommun lovar att arbeta för att öka trafiksäkerheten och minska narkotikaanvändandet bland ungdomar i Bergs kommun.

Situationen i dag

Medborgarlöften är en ny del i polisens och kommunens samverkan i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Löftet utgår från en lokal kartläggning som har gjorts under hösten 2016. En lägesbild har tagits fram genom underrättelser, medarbetar- och medborgardialoger. Utifrån lägesbilden har fokusområdena trafiksäkerhet, våld i offentlig miljö och stöld/tillgreppsbrott prioriterats. Medborgarna vill ha en synligare polis och det har polisen tagit i beaktande när de har tagit fram sina löften. 

Det här ska vi göra

Utifrån de framtagna fokusområdena samt medborgarnas önskemål om en synligare polis ger polisen och kommunen följande medborgarlöften:

Polisen och kommunen i Bergs kommun lovar att arbeta för ökad trafiksäkerhet i Bergs kommun
Detta gör vi genom att:

  • Polisen lovar att genomföra minst 17 trafikkontroller i samband med torsdagar och söndagar under vintersäsong (januari till och med april) då trafiksituationen blir mer påtaglig kopplat till turismen. Detta för att stävja fortkörningar och andra i trafikavseende farliga beteenden. Polisen kommer att fokusera på trafikkontroller och synlighet på Lv 315, 316, 321 samt E45 i kommunen.
  • Polisen lovar att genomföra minst 52 trafikkontroller på väg och/eller i terräng med geografisk spridning i kommunen med fokus på nykterhet, hastighet och synlighet
  • Polisen lovar att hålla ett allmänt informationsmöte gällande A-traktorer i syfte att sprida kunskap kring vilka lagar och regler som gäller.
  • Kommunen lovar att reglera skotertrafiken i 4 tättbebyggda områden genom trafikföreskrifter.

Polisen och kommunen i Bergs kommun lovar att arbeta förebyggande vad det gäller narkotikaanvändandet bland ungdomar i Bergs kommun

Detta gör vi genom att:

  • Polisen lovar att genomföra två riktade insatser med fokus på att minska tillgången av narkotika till ungdomar.
  • Polisen och kommunen lovar att genomföra en droginformation under höstterminen till elever på högstadiet och gymnasiet och inbjudna anhöriga.
  • Kommunen lovar att öppenvårdsteamet anordnar 2 st öppet hus tillfällen och med ambition att vara mer synlig för medborgarna i övrigt i syfte skapa ett tryggare samhälle.
  • Kommunen lovar att ungdomsgruppen återupptas genom ungdomssamordnarens försorg.

Följ med i hur det går!

Medborgarna kan följa arbetet och resultatet av arbetet med medborgarlöften på Polisområde Jämtlands Facebooksida samt via polisen.se. Arbetet med medborgarlöften följs upp på kommunens Folkhälsorådsmöte under året.

 

 

Till toppen