Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Medborgarlöften i Bjuv

En särskilt ansvarig kommunpolis för Bjuvs kommun är tillsatt. Denne kommer att arbeta med, och ha ansvar för, samverkan med kommunen och andra aktörer.

Medborgarlöften är ett långsiktigt, strategiskt arbetssätt och är en del av polis­organisationens styrmodell.

Tillkomst
I samband med medborgardialog i Bjuv under 2015, ombads medborgarna att rangordna vilken av följande polisiära åtgärder de satte främst:

1. Trafikkontroller.
2. Fotpatruller på orten.
3. Synlighet av polisbilar på orten.
4. Insatser mot alkohol och narkotikahantering.
5. Annat.

Svaren från medborgarna visade med tydlighet att fotpatruller på orten och synlighet i form av polisbilar var det som önskades mest.

Problembild
Vid diskussioner med medborgare i Bjuvs kommun i samband med ovan med­borgardialog, framkom att punkterna ovan och då i synnerhet 2 och 3, är vik­tiga för att medborgarna ska kunna känna sig trygga.
I samband med dialogen framkom även att en majoritet, 65%, inte ansåg att polisen finns på orten i tillräcklig omfattning.

Metod
För att öka tryggheten i Bjuvs kommun kommer polisen att fram till utgången av juni månad 2016 ha fotpatrullerande polis i kommunen två gånger per vecka. Patrulleringen kommer att innefatta kommundelarna Bjuv, Billesholm och Ekeby i varierande omfattning.

Mål
Polisen skall öka synligheten genom att ha fotpatruller i de olika kommunde­larna. Målet är att genom denna åtgärd öka tryggheten för medborgare som vistas där.

Medborgarlöfte
Polisen i lokalpolisområde Klippan lovar att fotpatrull kommer att ske två gånger per vecka i de i texten ovannämnda områdena. Åtgärden genomföres till och med juni månads utgång 2016.

 

Till toppen