Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Medborgarlöfte i Bjuv

Syftet med medborgarlöftet är att öka tryggheten och minska brotten i Bjuvs kommun och löftet är en del i det strategiska och långsiktiga brottsförebyggande arbetet.

Allmänt

Generellt sett är Bjuvs kommun en trygg och säker plats att bo och vistas i. I trygghetsmätningen för 2017 ligger utsattheten för brott på en fortsatt låg nivå.

Dock viker inte oron för att utsättas för brott och problemindex för Bjuvs kommun ligger på en fortsatt hög nivå, 2.53 vilket är lika med 2016 års index.

Oron att utsättas för bostadsinbrott är fortsatt hög bland kommunens medborgare, likaså är man otrygg att vistas ute sena kvällar och oroliga för att åka buss eller tåg. I Billesholm och i Ekeby upplevs problem med nedskräpning, buskörning med moped och mc samt höga hastigheter gällande bilar.

Polisen och Bjuvs kommun har sedan många år tillbaka en mycket väl fungerande samverkan i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Det finns ett upparbetat kontaktnät för smidig kommunikation mellan olika funktioner i respektive verksamhet. Det gemensamma arbetet syftar till att fortlöpande identifiera lokala problembilder och arbeta mot dessa.

Medborgarlöftets period

Det gemensamma medborgarlöftet för Polisen och Bjuvs kommer att sträcka sig över perioden 2018-01-01—12-31.

Det här ska vi göra

  • Ett fortsatt gemensamt arbete polis-kommun för att fortlöpande utveckla en trygg och säker trafikmiljö.
  • Polisiär synlighet på platser som upplevs som otrygga inom Bjuvs kommun.
  • Fortsatt samverkan mellan polis och kommun, fortlöpande identifikation av lokala problem som uppstår och inom ramen för samarbetet gemensamt arbeta mot dessa.

Det här ska vi åstadkomma tillsammans

  • Via ovan samverkan är målsättningen att minska brotten och öka tryggheten för medborgarna och de som vistas i kommunen.

Uppföljning

Det gemensamma medborgarlöftet kommer att följas upp kvartalsvis i lokala BRÅ (motsvarande) samt med information vid LPO Klippans ledningsmöten.

Polis och kommun kommer att via media belysa arbetet med olika problembilder, för information till allmänheten.

Anders Isgren
Lokalpolisområdeschef
LPO Klippan

Anders Månsson
Kommunstyrelsens ordförande
Bjuvs kommun

Till toppen