Bollnäs – medborgarlöften

Polisen och Bollnäs kommun lovar att under 2020 -2021 tillsammans arbeta med fokus på trygghetsskapande aktiviteter för att öka den upplevda tryggheten.

Det ska bland annat åstadkommas genom:

Polisens aktiviteter:

  • Ökad närvaro på skolor under dagtid för att skapa förtroende och kontakt
  • Ökad närvaro på platser under kvällar och helger som: Circle K, Solrosen, Fabriksgatan 10 och fritidsgårdar. 
  •  Ökad närvaro på Resecentrum som upplevs som en otrygg plats av allmänheten.
  • Trafikinsats med inriktning mot moped och epatraktorer
  •  Trafikinsatser kopplat till de synpunkter som kommer från allmänheten

Kommunens aktiviteter:

  • Genomföra trygghetsvandringar tillsammans med allmänheten för att se över vilka åtgärder som kan vidtas för att öka den upplevda tryggheten i kommunen.
  • Arbeta för en ökad vuxennärvaro.