Bollnäs – medborgarlöften

Polisen och Bollnäs kommun lovar att under 2018 och 2019 tillsammans arbeta med fokus på trygghetsskapande aktiviteter för att öka den upplevda tryggheten.

Det ska bland annat åstadkommas genom:

Polisens aktiviteter:

  • Ökad närvaro genom besök på fritidsgårdar, skolor, butiker och platser under kvällar och helger som upplevs som otrygga; Wilhelminapassagen, Resecentrum, Cirkel K Gärdet, Max restaurangens närområde, offentliga tillställningar.
  • Trafikinsatser med inriktning för ett förbättrat trafikbeteende och hastighetskontroller.

Kommunens aktiviteter:

  • Genomföra trygghetsvandringar tillsammans med allmänheten för att se över trygghetshöjande faktorer som t.ex. trafiksäkerhet, belysning och buskage.
Till toppen