Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Medborgarlöften i Borås

Fokus på de särskilt utsatta områdena i Borås Stad; Hässleholmen/Hulta och Norrby.

I polisens lista över särskilt utsatta områden som togs fram 2017 identifierades 23 stycken områden i Sverige. Två av dessa områden ligger i Borås Stad. Stadsdelarna Hässleholmen/Hulta och Norrby.

Ett särskilt utsatt område kännetecknas av:

 • Allmän obenägenhet att delta i rättsprocessen
 • Svårigheter för polisen att fullfölja sitt uppdrag
 • Parallella samhällsstrukturer
 • Våldsbejakad extremism
 • Närhet till andra utsatta områden

Ett särskilt utsatt område uppvisar en problematik som i hög grad kräver gemensamma insatser från flera samhällsaktörer för att komma till rätta med existerande problem.

Medborgarlöftet är ett åtagande som lokalpolisområde Borås, AB Bostäder och Borås Stad i allmänhet skapat för invånarna i staden, och i synnerhet för invånarna i stadsdelarna Hässleholmen och Hulta samt Norrby under ett år. Löftet innebär konkreta aktiviteter som genomförs i syfte att öka tryggheten och minska brottsligheten i berörda stadsdelar.

Polisen och Borås stad har tagit fram en ny samverkansöverenskommelse för år 2018. Medborgarlöftet är ett komplement till samverkansöverenskommelsen. Medborgarlöftet sträcker sig från februari 2018 till januari 2019.

Medborgarlöftet bygger på de lägesbilder som polisen och Borås Stad har om den aktuella situationen i berörda stadsdelar samt den trygghetsundersökning Borås Stad genomförde under år 2017.

Det här lovar vi:

För att öka tryggheten och minska brottsligheten på stadsdelarna Hässleholmen och Hulta samt Norrby lovar vi följande:

 • Fortsatt hög polisnärvaro på Hässleholmen/Hulta och Norrby genom patrullering på otrygga och särskilt brottsutsatta platser, s.k. hot spot (polis).
 • Ökad uniformerad synlighet på stadsdelen Norrby. Trygghetsskapande arbete med bland annat fotpatrullering i området (Polis).
 • Ett fortsatt intensifierat arbete mot organiserad brottslighet. Fyra operativa insatser under perioden (Polis).
 • Intensifierat arbete mot tongivande kriminella aktörer i stadsdelarna (Polis)
 • Minst fyra informationstillfällen till medborgare för att öka tilliten och förtroendet för polisen och Borås stad. (Polis, Borås stad, AB Bostäder).
 • Presentera och initiera grannsamverkansmodellen i flerfamiljshus i stadsdelen Norrby (Polis, Borås Stad, AB Bostäder). Målsättningen är att grannsamverkan i flerfamiljhus återupptas på Norrby under år 2018

Det här ska vi åstadkomma tillsammans:

 • Minskat problem med brottslighet på stadsdelarna
 • Ökad trygghet bland invånarna i stadsdelarna
 • Ökat förtroende för polis och Borås Stad hos invånarna
 • Aktiviteter och uppföljning kopplat till medborgarlöftet finns att följa på polisens hemsida; polisen.se.

Har du synpunkter, tips och idéer på hur vi tillsammans kan öka tryggheten på Hässleholmen och Hulta samt Norrby är du välkommen att höra av dig till:

Anders Cronehag
kommunpolis
Telefon: 010- 565 86 53

Till toppen