Borlänge – medborgarlöften

Borlänge kommun och lokalpolisområde Borlänge har kommit överens om ett medborgarlöfte. Löftet är framtaget utifrån grundtanken närmare medborgaren och att skapa en god bild av de lokala problembilderna.

Det här ska vi göra

Under året kommer representanter för Borlänge kommun och polisen besöka olika delar av kommunen i syfte att skapa personliga möten med medborgarna. Mötena syftar till att ge en så god bild som möjligt av eventuell upplevd otrygghet och ge medborgaren möjlighet att träffa företrädare för kommunen och polisen. Det blir en form av medborgardialoger.

Dialogerna kan bland annat ligga till grund för kommande medborgarlöften.

Samverkan mellan kommunen och polisen i form av EST fortsätter och utvecklas. Samarbetet mellan områdespoliser och trygghetsvärdar fortsätter.

Det här ska vi åstadkomma tillsammans

Borlänge kommuns och lokalpolisområde Borlänges arbete strävar till att medborgaren ska uppleva en god dialog med företrädare för kommunen och polisen.

Effekter som ska uppnås

Andelen invånare som upplever sig trygga ska ha ökat i kommande trygghetsmätningar.

Kommundelar som ska besökas under 2019

Torsdag 21/2 kl. 18.00-20.00 Hagalund, samling Tempo, Hagavägen 19

Torsdag 7/3 kl. 18.00-20.00 Domnarvet, samling Domnarvets skola, Honefsgatan 9 Torsdag 14/3 kl. 18.00-20.00 Kvarnsveden, samling Kvamforsplan, Kvamforsplan 1 Torsdag 21/3 kl. 18.00-20.00 Bullermyren, samling Ängsplan, Allfarvägen 61 A Torsdag 28/3 kl. 18.00-20.00 Tjäma Ängar, samling Kulturhuset, Klöverstigen 10 Torsdag 11/4 kl. 18.00-20.00 Årby, samling Årbygårdens förskola, Årbyvägen 99 Torsdag 25/4 kl. 18.00-20.00 Romme, samling Tunets IP, Paradgatan 6

Torsdag 9/5 kl. 18.00-20.00 Jakobsgårdama, samling Nygårdsskolan, Studievägen 60

Torsdag 5/9 kl. 18.00-20.00 Omäs, samling ICA, Torsångsvägen 119

Torsdag 12/9 kl. 18.00-20.00 Tjäma Ängar, samling Kulturhuset, Klöverstigen 10 Torsdag 19/9 kl. 18.00-20.00 Idkerberget, samling skolan, Skolvägen 5

Torsdag 26/9 kl. 18.00-20.00 Jakobsgårdama, samling Nygårdsskolan, Studievägen 60

Torsdag den 3/10 18.00 – 20.00 Kvarnsveden, samling Kvarnforsplan

Torsdag 10/10 18.00 - 20.00 Romme, samling vid Tunets IP.

Tiderna är preliminära och kan komma att förändras vid behov.