Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Medborgarlöften i Borlänge

Borlänge kommun och lokalpolisområde Borlänge har antagit ett nytt medborgarlöfte. Löftet är framtaget utifrån den lokala problembilden och grundtanken närmare medborgaren som är central i polisens nya organisation.

Det här ska vi göra

Borlänge kommuns Trygghetsvärdar ska arbeta med att stödja och vägleda unga som finns i eller riskerar att hamna i ett utanförskap.

Lokalpolisområde Borlänges områdespoliser arbetar i första hand i bostadsområdena Bullermyren, Tjärna Ängar och Jakobsgårdarna med målsättningen att komma närmare medborgaren. I arbetet ska den eventuella förekomsten av parallella rättssystem beaktas.

Samverkan sker när så är möjligt ute bland medborgarna och stäms fortlöpande av vid varje möte i lokala brottsförebyggande rådet. Därutöver sker en regelbunden samverkan mellan kommunen och polisen i arbetet med EST (Effektiv samverkan för trygghet).

Det här ska vi åstadkomma tillsammans

Borlänge kommuns och lokalpolisområde Borlänges arbete syftar till att öka tryggheten för alla, samt att möta och fånga upp ungdomar som riskerar att hamna i utanförskap.

Effekter som ska uppnås

Vid kommande trygghetsundersökningar förväntas andelen invånare som upplever sig trygga ha ökat. 

Till toppen