Botkyrka – medborgarlöften

Botkyrka kommun och polis lovar att tillsammans prioritera det våldsförebyggande arbetet.

Genom dialoger med medborgare och personer verksamma i Botkyrka kommun ser vi att attityderna bland barn och ungdomar förändrats vilket har skapat ett hårdare samhällsklimat. Vi, Botkyrka kommun och Polisen, vill förändra detta och tillsammans med Botkyrkas medborgare skapa förutsättningar för ett hållbart Botkyrka – där våldet minskar.

Vår prioritering:

Kraftsamling

Samtliga av Botkyrkas grundskolor har en utsedd kontaktpolis samt en kontaktperson från socialtjänsten. Tillsammans samverkar dessa för att snabbt uppmärksamma brister och skapa en tryggare uppväxtmiljö för barn och unga.

Våldsförebyggande arbete

  • Tåget
    Våldsförebyggande arbete för de yngre skolbarnen i åk F-5. Detta sker genom att arbeta med jämställdhet samt att stärka självbilden hos barnen.
  • MVP (Mentors in Violence Prevention)
    MVP är ett våldsförebyggande program som bedrivs i skolan för att stärka civilkuraget i vårt samhälle. Målet med programmet är att få medborgaren att reagera och våga agera på felaktigheter.

Social insatsgrupp

Detta är en arbetsmetod för samverkan mellan socialtjänst, skola och polis, för att i tidigt skede hjälpa unga att sluta begå brott.

Medborgarlöftet är en viktig del i reformen av svensk polis som synliggör våra prioriteringar. Botkyrkas medborgarlöfte stärker samverkan mellan polis och kommun.

Botkyrka ett prioriterat område

Botkyrka är ett av de områden i Sverige som prioriteras framför andra. En prioritering från regeringen likväl som rikspolischefen. Det innebär en satsning i utsatta områden och mot den organiserade brottsligheten. En satsning som innebär att flera myndigheter kommer att arbeta tillsammans i Botkyrka. Resurser kommer att tillföras från flera myndigheter på nationell nivå, regional nivå men inte minst kommer vi i samverkan att förstärka den lokala nivån i Botkyrka.

Många av våra erfarenheter från arbetet mot organiserad brottslighet, handlar om ungdomar. Det är viktigt att arbeta för att stoppa nyrekryteringen till kriminella nätverk och då måste vi börja arbeta i samverkan tidigt.

Det är därför vi lovar något annat än ett antal arbetspass för att öka synligheten i ett centrum, eller antal mopedinsatser. De aktiviteterna kommer vi att genomföra och redovisa ändå!

Med den förstärkning vi fått, vill vi lova mer! 

Presskontakt: Erik Åkerlund, lokalpolischef,  erik.akerlund@polisen.se