Boxholm – medborgarlöften

Lokalpolisområde Motala och Boxholms kommun har valt att förlänga 2018 års medborgarlöften till att gälla även under 2019. Polisen och kommunen ska arbeta för att minska skadegörelsebrotten för att Boxholm på så sätt bli en tryggare plats.

Medborgarlöften i Boxholms kommun 2018-2019

Polismyndigheten och Boxholms kommun lovar att:

  • Kommunen, polisen och andra inbjudna genomför trygghetsvandringar på de bestämda platser för att identifiera brister i miljön som kan skapa risker och otrygghet
  • Kommunen ser över och, vid behov, åtgärdar det som framkommer vid dessa trygghetsvandringar, det kan innebära bättre belysning, införa kameraövervakning eller utöka annan bevakning
  • Polisen ökar sin närvaro vid de utsatta områdena, tågdepån och tågstationen
  • Polisen skall delta i information på högstadiet om risker och konsekvenser vid skadegörelsebrott

Uppföljning 2018

Till toppen