Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Medborgarlöften i Bräcke

Polisen och Bräcke kommun lovar att arbeta för att öka tryggheten och minska brottsligheten utifrån de fokusområden som tillsammans tagits fram för kommunen.

Medborgarlöftet syftar till att ge medborgarinflytande inom områden som upplevs som viktiga för att öka tryggheten och minska brottsligheten.

Situationen idag

En lägesbild har tagits fram genom underrättelser, medarbetar - och medborgardialoger, brottsstatistik mm, för att identifiera vilka områden som boende i Bräcke kommun anser viktiga.

Följande områden har identifierats som viktiga:

 • Trafik
  Fokus ska vara på rattfyllerier, hastighetsöverträdelser och olovliga körningar "buskörningar".
 • Ungdomar/unga vuxna
 • Narkotika
 • Stöldbrott/inbrott

Det här ska vi göra:

 • Polisen genomför regelbundna och återkommande trafikkontroller på olika dagar och olika tider.
 • Polisen besöker skolor och fritidsgårdar och andra platser där ungdomar samlas.
 • Polisen och kommunen m.fl. ska samverka för att få en bättre bild av problem med narkotika.
 • Polisen och kommunen ska i samverkan informera om och erbjuda konceptet Grannsamverkan.
 • Polisen och kommunen i samverkan delta i informationsinsatser gällande droger och missbruk.
 • Polisen, kommunen och andra aktörer i samhäller ska genomföra minst en trygghetsvandring där behov finns.

Det här ska vi åstadkomma tillsammans:

Genom de insatser som beskrivs kommer vi tillsammans påverka de områden som identifierats som otrygga och göra dem trygga och därigenom bidra till ett attraktivt boende i Bräcke kommun.

Bräcke kommun skall aktivt medverka till de saker som kommer upp i Brottsförebyggande rådet också skall rendera till åtgärder från kommunens sida.

Följ med i hur det går!

Arbetet kommer att utvärderas och följas upp vid samtliga möten vid Brottsförebyggande rådet. Medborgarna kan följa arbetet och resultat av arbetet med medborgarlöften på Polisområde Jämtlands Facebook-sida  samt polisen.se

Till toppen