JavaScript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Medborgarlöften i Bräcke

Polisen och Bräcke kommun lovar att arbeta för att öka tryggheten och minska brottsligheten utifrån de fokusområden som tillsammans tagits fram för kommunen.

Medborgarlöftet syftar till att ge medborgarinflytande inom områden som upplevs som viktiga för att öka tryggheten och minska brottsligheten.

Situationen i dag

En lägesbild har tagits fram genom underrättelser, medarbetar- och medborgardialoger, för att identifiera vilka områden som boende i Bräcke kommun anser viktiga att angripa.

Följande områden har identifierats som viktiga för ett trygghetsskapande arbete:

  • Ökad synlighet – medborgarna och poliserna anser att polisiär närvaro och synlighet är viktig i Bräcke kommun.
  • Ökad trafiksäkerhet.

Så här ska vi göra:

Polisen ska fotpatrullera i central Bräcke.

  • Polisen ska genomföra minst 50 trafikkontroller på väg och terräng, i vältrafikerade miljöer, på vältrafikerade tider och geografiskt utspritt över hela kommunen. Fokus på kontrollerna ska vara hastighet, beteende och alkohol/drognykterhet.
  • Polisen och kommunen ska samverka för att öka trafiksäkerheten i kommunen.
  • Polisen och kommunen ska i samverkan informera om och erbjuda konceptet Grannsamverkan.
  • Polisen och kommunen ska i samverkan delta i informationsinsatser gällande droger och missbruk.
  • Polisen, kommunen och andra aktörer i samhället ska genomföra minst en trygghetsvandring där behov finns.
  • Polisen ska besöka kommunens skolor/fritidsgårdar minst 12 gånger, samt i övriga ungdomsmiljöer.

Det här ska vi åstadkomma tillsammans

Genom de insatser som beskrivs ovan kommer vi tillsammans påverka de områden som identifierats som otrygga och göra dem trygga och därigenom bidra till ett attraktivt boende i Bräcke kommun. Bräcke kommun skall aktivt medverka till de saker som kommer upp i Brottsförebygganderådet också skall rendera åtgärder från kommunens sida.

Följ med i hur det går!

Arbetet kommer att utvärderas och följas upp vid samtliga möten vid Brottsförebyggande rådet. Medborgarna kan följa arbetet och resultat av arbetet med medborgarlöften på Polisområde Jämtlands Facebook-sida  samt polisen.se

Till toppen