Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Medborgarlöften i Burlöv

Kvartalsrapport 2 och 3 - 2018

Kvartalsrapport 1 - 2018

Slutrapport - Medborgarlöfte i Burlövs kommun 2017

 

Medborgarlöfte i Burlövs kommun mars 2018 - mars 2019

Inledning

Medborgarlöfte är en del av polisens och kommunens samverkansöverenskommelse för ett långsiktigt brottsförebyggande, trygghetsskapande och kontaktskapande arbete.
Löftet utgår från en lokal problembild som tagits fram genom medborgardialog, medarbetardialog inom polisen samt egen kunskap hos polisen och i Burlövs kommun.
Arbetet fokuserar i stor utsträckning på vilka lokala problem som medborgarna uppfattar.


Aktuell lägesbild

Efter genomförda medborgardialoger, medarbetardialoger och dialog med kommunen har det framkommit att medborgarna upplever en otrygghet i de centrala delarna av Arlöv.

 • Medborgare har framfört oro för att grövre våldsbrott använts i utemiljön.
 • Medborgarna framförde även att de vill ha mer närvarande och synliga poliser och att polisen går ur polisbilarna och visar att de är på plats.
 • Ytterligare önskemål från medborgarna var att skola och polis ska samverka för att skapa relationer och förebygga brott bland ungdomar.
 • Polisens trygghetsmätning för 2017 visar att medborgare upplever en otrygghet inför ungdomsgäng som bråkar och stör ordning men också för att vara ute ensam sen kväll.
 • Resultatet visar även på missnöje beträffande trafikförseelser som till exempel buskörning med moped och att trafikregler inte följs samt olovlig körning.
 • De vanligaste brotten i Burlöv är varierande skadegörelsebrott, narkotikabrott, cykelstölder, olovlig körning och bedrägerier.


Effekter - det här ska vi åstadkomma tillsammans

Lokalpolisområde Kävlinge ska samverka med Burlövs kommun för att öka medborgarnas upplevda trygghet. Syfte och mål är att arbeta brottsförebyggande, trygghetsskapande och kontaktskapande.

Generell uppföljning sker genom polisens trygghetsmätning och utvecklingen av polisanmälda brott. 


Medborgarlöften

För att förebygga vidare brott och öka upplevd trygghet lovar vi att:

 • polisen ska öka sin synlighet i Arlövs centrum, på Sockerbitstorget och vid Dalbyvägen samt omkringliggande område
 • polisen och kommunen ska i samverkan etablera fyra grannsamverkansområden
 • polisen och kommunen ska under året arrangera aktiviteter för att stimulera till gemensamma möten mellan yngre och äldre medborgare
 • polisen och kommunen ska gemensamt arbeta för en ökad trafiksäkerhet i Burlövs kommun.
 • polisen och kommunen ska under året genomföra två gemensamma trygghetsvandringar i Burlövs kommun.
 • polisen och kommunen ska arrangera mötesforum för skolpersonal, polis, socialförvaltning och Ungdomsgruppen (SSPU) i syfte att tidigt upptäcka trender och tendenser exempelvis avseende droger, skadegörelse och våldsbejakande extremism, bland ungdomar.
 • polisen och kommunen ska anordna möten ”Örat mot marken” mellan, Räddningstjänst Syd, vaktbolag med flera, i syfte att skapa en bild av aktuella händelser i kommunen för att kartlägga ytterligare utvecklingsområden. Dessa möten sker, med undantag för semestrar osv, varannan vecka.


Uppföljning

Resultatet följs upp och redovisas fyra gånger per år på polisens och kommunens hemsida. Redovisning kan utöver detta även ske via sociala medier och massmedia.


Burlöv den 20 mars 2018

För Burlövs kommun:
Katja Larsson
Kommunstyrelsens ordförande

För Polismyndigheten:
Patrik Ahrlin
Lokalpolisområdeschef

Till toppen