Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Medborgarlöften i Dals-Ed

En mer synlig polis i Dals-Ed, trafiksäkerhetsarbete och ett gemensamt fokus på migrations- och integrationsfrågor. Det är de satsningar som polisen och Dals-Eds kommun planerar i ett gemensamt medborgarlöfte för 2017.

Medborgarlöftet handlar om att lyssna på vad de som bor och verkar i kommunen upplever som viktigt för att de ska känna sig trygga och säkra. Polisen och kommunen har tagit in synpunkter från boende och besökare i kommunen. Detta har varit en hjälp för att göra problembilden tydlig. Utifrån problembilden ska löften ges på en fokuserad inriktning och konkreta aktiviteter. Så arbetade vi under 2016 och så fortsätter vi 2017.

En medborgardialog har genomförts utifrån frågeställningen Vad anser du att det finns för åtgärder som polisen och kommunen skulle kunna göra för att öka din säkerhet, tillit och trygghet? Frågan har ställts på gator och torg i Dals-Ed och i en webbenkät på kommunens hemsida. Totalt har 80 personer i alla åldrar gett sina synpunkter.

Medborgarlöfte

Polisen och Dals-Eds kommuns medborgarlöfte innebär fokus på vad som framkommit i medborgardialogen och tre målområden; Mer synlig polis, Migration och integrationen främjande arbete och Trafiksäkerhetsarbete. Inom varje område upprättas en aktivitetsplan där kommunen respektive polisen beskriver vad som ska uppnås.

Gemensam problembild

  • Mer synlig polis
  • Migration-Integration
  • Trafiksäkerhetsarbete

Mer synlig polis

Polisen och Dals-Eds kommuns medborgarlöfte innebär en ökad polisiär närvaro och synlighet. Målsättningen är att öka tryggheten inom upplevda problemområden. Medborgarna menar att tryggheten stärks med en tillgänglig och närvarande polis.

Migration och Integration

Tillströmningen av asylsökande till Dals-Ed har avtagit. Insatser för trygghet, säkerhet migration och integration har skett både inom kommunala boenden och på Migrationsverkets anläggningar. Medborgarna upplever dock fortfarande en otrygghet och en osäkerhet kring migrations-och integrations arbete. Kommunen och polisen kommer tillsammans samverka kring åtgärder som främjar migrations-och integrationsverksamheten under 2017

Trafiksäkerhetsarbetet

Kommunen och Polisen kommer genom medborgarlöftet samverka och vidta åtgärder som ökar trafiksäkerheten inom kommunen.

Åtgärdsplan/Aktivitetsplan

En åtgärdsplanen kopplad till medborgarlöftet kommer att upprättas i början av 2017. I åtgärdsplanen beskrivs vem som ska göra vad utifrån tillgängliga resurser, motiv och skyldigheter. Samverkan mellan kommun och polis kommer att beskrivas.

Samverkansöverenskommelse

Samverkansöverenskommelse mellan Dals-Eds kommun och Polisområde Fyrbodal Öst som gäller t.o.m. 2016-12-31 förlängs. Undertecknadet av Medborgarlöftet 2017 innebär en förlängning av överenskommelsen som gäller under 2017 och därefter tillsvidare. Syftet med överenskommelsen är att fortlöpande utöka, fördjupa och utveckla samverkan mellan kommunen och polisen.

Välkommen att höra av dig!

Har du synpunkter, tips och idéer på hur vi tillsammans kan öka tryggheten i Dals-Ed är du välkommen att höra av dig till:

Steve Johansson, kommunpolis
Telefon: 010-565 24 40

Till toppen