Medborgardialog Dals-Ed

1. Allmänt sett, hur trygg eller otrygg känner du dig i området där du bor?
5. Känner du dig mindre trygg vid någon eller några tider på dygnet i området där du bor? Du kan välja fler än ett alternativ.
6. Hur trygg eller otrygg känner du dig om du går ut ensam sent en kväll i området där du bor?

Ibland kan polisens och kommunens resurser vara begränsade. Då behöver både polisen och kommunen komma överens om vad det ska satsats mest tid och pengar på.

7. Om polisen och kommunens resurser var begränsade, vilka problem vill du att polisen ska satsa mer tid och pengar på att försöka minska i området där du bor? Du kan välja tre eller färre av de alternativ som finns nedan.

8. Nedan ser du en lista med olika saker som vissa upplever som ett problem i området där de bor och som vissa inte upplever som ett problem i området de bor.

Upplever du följande saker som ett stort problem, ganska stort problem, inte särskilt stort problem, eller inget stort problem alls i området där du bor?

Nedskräpning
Skadegörelse
Berusade och fulla personer utomhus
Narkotikapåverkade personer utomhus
Bostäder där alkoholister ofta är
Bostäder där narkotikamissbrukare ofta är
Personer som bråkar och slåss
Kvinnor som antastas
Gäng som stör ordningen
Trafik

Varje år samarbetar polisen med din kommun för att ta fram ett löfte till de boende i kommunen. Löftet handlar om vad polisen och kommunen ska arbeta mer med under det kommande året. Polisen och kommunen kallar detta för ett medborgarlöfte.

9. Innan idag, kände du till eller kände du inte till att polisen samarbetar med din kommun med att ta fram ett medborgarlöfte?
10. Tycker du polisens och kommunens arbete med tryggheten går åt rätt håll eller åt fel håll i området där du bor?
11a. Hur stort förtroende har du för polisen i området där du bor?
11b. Hur stort förtroende har du för polisen i kommunen där du bor?
11c. Hur stort förtroende har du för polisen i allmänhet?

Polisen vill ibland informera om vad och hur de arbetar.

12. När polisen vill informera dig om deras arbete, hur vill du helst att de gör detta? Du kan välja högst tre alternativ.

Till sist vill vi ställa några frågor om dig själv. Kom ihåg att svaren från undersökningen är anonyma och resultaten kommer endast att sammanställas på gruppnivå.

13. Är du:

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning och annan tillämplig lagstiftning. Uppgifterna behövs för att handlägga ditt ärende, vilket är en del av polisens myndighetsutövning.

Dina personuppgifter kommer bara att sparas så länge de behövs för ändamålen med behandlingen. Uppgifter som ingår i allmänna handlingar ska dock tas om hand för arkivering och kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter