Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Medborgarlöfte i Danderyd

Polisen ska vara mer synlig på platser som identifierats som otrygga. Danderyds kommun och polisen ska i samverkan öka insatserna för en god och säker miljö på dessa platser.

Medborgarlöften är en del av Polismyndighetens långsiktiga brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Medborgarlöften gäller från polis och kommun till medborgare och utgår från en lägesanalys baserad på medborgar-, och medarbetardialoger, kunskap från samverkansforum samt brottsstatistik.

Situationen idag

Följande platser upplevs otrygga:

  • Området kring Danderyd sjukhus inklusive bussterminalen.
  • Tunnlar från Danderyd sjukhus till Vendevägen 90, inklusive parkeringen. (I folkmun kallad Hortusparkeringen).
  • Mörby Centrum med omgivningar.

Förutom arbetet med de upplevt otrygga platserna som nämnts ovan samarbetar polis och kommun även för att åtgärda andra problem som framkommit i lägesanalysen. Till exempel att minska förekomst av alkohol, narkotika och tobak bland unga samt motverka bostads- och bilinbrott.

Det här ska vi göra

  • Polisen ska vara mer synlig på platser som upplevs otrygga.
  • Dessa platser kommer även att ronderas av kommunuens väktare en gång per dygn.
  • Danderyd kommun ska tillsammans med Polisen arrangera en trygghetsvandring per år. (2019 och 2020).

Förutom det arbete som nämnts samarbetar polis och kommun även för att åtgärda andra problem som framkom i lägesbilden. Det omfattar arbete för att minska förekomst av alkohol, narkotika och tobak bland unga samt motverka bostadsinbrott och bilinbrott. Det finns en handlingsplan som specificerar det arbetet.

Förväntad effekt

Syftet med medborgarlöftet är att tillgodose de önskemål medborgarna framfört i medborgardialogen kring trygghet och brott i Danderyds kommun.

Uppföljning

Arbetet med medborgarlöftet ska utvärderas kontinuerligt under året. Processen kommer att kommuniceras till medborgarna via bl a kommunens hemsida, sociala medier och i lokala media.

Till toppen