Degerfors – medborgarlöften

Medborgarlöftet är framtaget utifrån grundtanken närmare medborgaren och lokala problembilder i en av kommunens tätorter.

  • I syfte att öka känslan av trygghet ska Polisen och Degerfors kommun verka för att intensifiera närvaro och aktiviteter samt personliga kontakter med invånare i centrala Degerfors.
  • Polisen och Degerfors kommun ska verka för att öka trygghetskänslan på kommunens gång- och cykelvägar samt på allmänna gemensamma platser.
  • Polisen och Degerfors kommun i samverkan med andra parter ska vidareutveckla arbetet med att förebygga och beivra trafikbrott i Degerfors, Åtorp och Svartå.
  • Polisen ska förbättra dialogen mellan polis och medborgare som drabbats av brott. När en förundersökning inletts, kommer kontakt att tas inom en vecka efter att en utredare tilldelats ärendet.