Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Medborgarlöfte i Dorotea

Medborgarlöftet är en utveckling och förstärkning av nuvarande samverkansöverenskommelse mellan polis och kommun. Medborgarlöftet är ett löfte om konkreta aktiviteter från polis och kommun i syfte att öka tryggheten och minska brottsligheten.

Gemensam lägesbild

Samverkan mellan polis och kommun är en förutsättning för ett effektivt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Det är den lokala lägesbilden, där medborgarnas och medarbetarnas kunskap tas tillvara, som skall utgöra grund för prioriteringar av verksamheten.

Den gemensamma lägesbilden och orsaksanalys identifierade trygghet och ökad synlighet av polis som ett av de områdena som polis och kommun ska prioritera i Dorotea kommun. Lägesbilden har tagits fram genom medborgardialoger och medarbetardialog samt underlag från polisens underrättelseverksamhet.

Medborgarlöfte 2017

  • Polisen och kommunen lovar att tillsammans verka för att fler medborgare engagerar sig genom Grannsamverkan och därigenom bidrar till att öka tryggheten och minska brottsligheten i Dorotea kommun.
  • Polisen ansvarar för att initiera och genomföra uppstart av minst 1 grannsamverkansområde i samverkan med kommunen under 2017.

Det här ska vi åstadkomma tillsammans

Effekterna med det lokala medborgarlöftet i Dorotea kommun förväntas öka medborgarnas upplevda trygghet samt öka förtroendet för polisen.

Arbetet kring medborgardialog och löfte, läggs in som en del i den befintliga samverkansöverenskommelsen mellan polisen och Dorotea kommun.

Ansvar för de olika aktiviteterna finns i den gemensamma genomförandeplanen. Medborgarlöftet är en process som ständigt är pågående och ska årligen revideras utifrån den lokala problembilden i kommunen, i nära samråd med medborgarna.

Följ med i hur det går!

Medborgarna kan ta del av samverkansöverenskommelsen mellan polis och kommun, samt medborgarlöftet på kommunens hemsida respektive polisens hemsida.

Till toppen