Dorotea – medborgarlöften

Medborgarlöftet är ett löfte om konkreta aktiviteter från polis och kommun i syfte att öka tryggheten och minska brottsligheten. Medborgarlöftet är en utveckling och förstärkning av nuvarande samverkansöverenskommelse mellan polis och kommun.

Underlaget till medborgarlöftena har tagits fram genom medborgardialoger och medarbetardialog samt underlag från polisens underrättelseverksamhet.

Medborgarlöfte 2019-2020

  • Polisen och kommunen ska arbeta förebyggande för att tidigt upptäcka unga personer som brukar narkotika.
  • Kommunen ska erbjuda utbildning i ansvarsfull alkoholservering samt utföra tillsyner av serveringstillstånd.
  • Polisen ska utöver det ordinarie trafikarbete rikta minst en gång i månaden i snitt över året en trafikövervakning mot drog- och alkoholrattfylleri.