JavaScript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Medborgarlöften i Eda

Eda kommun tillsammans med lokalpolisområde Arvika har i den gemensamma samverkansöverenskommelsen beslutat att arbeta med Medborgarlöften.

Medborgarlöften är en del av polismyndighetens nya  styrmodell och innebär att kommunen  och polisen  gemensamt  ska ta fram aktuella fokusområden  som sedan formas till löften. Det   är den lokala lägesbilden  som är utgångspunkt  för polisens  lokala mål och grunden till  aktuella medborgarlöften. Lägesbilden tas fram genom att båda parter utför medarbetar- samt medborgardialoger, utöver dialogerna läggs befintlig statistik som tillsammans skapar den aktuella  lägesbilden .

Syftet med medborgarlöften är att genom ökad samverkan öka tryggheten och minska brottsligheten  i kommunen.

Lägesbild
I Eda kommun har följande lägesbild identifierats: narkotika  och alkoholproblematik  anges av 28 % av de som deltagit in dialogerna, därefter trafikproblem (19 %) med höga hastigheter, rattfylleri och störande musik. Även undergången vid j ämvägsstationen har lyfts fram som ett problem.


Medborgarlöfte 2017

• Polisen tillsammans med Eda kommun kommer att samordna det förbyggande arbetet utifrån  den regionala ANDT-strategin  med  följande fokusområden:
- minska risken för unga att hamna i missbruk

- arbeta för en minskning av antalet drog- och alkoholpåverkade i trafiken

• Polisen tillsammans med Eda kommun kommer att se över möjligheterna att förändra miljön kring och i undergången av järnvägen vid stationen i Charlottenberg

Eda kommun

Till toppen