JavaScript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Medborgarlöften i Eksjö

Polisen och Eksjö kommun lovar att gemensamt arbeta för att öka den upplevda tryggheten i kommunens östra delar och att minska risken för att unga hamnar i drogberoende och kriminalitet.

Polis och kommun formulerar följande medborgarlöften

 • Att öka den upplevda tryggheten i de östra delarna av kommunen.
 • Att minska risken för unga att hamna i drogberoende och kriminalitet.

Det ska vi åstadkomma genom följande aktiviteter

 • Ökad polisiär närvaro i de östra delarna av kommunen.
 • Genomföra minst tio underrättelsebaserade trafikkontroller med inriktning mot hastighet, beteende och alkohol-/drogpåverkan i östra kommundelen.
 • Identifiera brottsaktiva personer.
 • Arrangera minst fyra fritids- och kulturaktiviteter för ungdomar som bygger på ungdomars delaktighet och idéer.
 • Kommunen genomför minst två trygghetsvandringar i den östra kommundelen.
 • Genomföra minst 10 riktade insatser mot alkohol och droger i hela kommunen.
 • Under året genomföra minst fyra samverkansmöten mellan Polisen och Eksjö kommun om pågående aktiviteter.
 • Fältarbetare finns alltid ute bland ungdomarna vid både mindre och större arrangemang.
 • Ge information till hushållen om hur man kan få stöd i arbetet mot våld i nära relation. Informationen sker via kommunens hemsida, sociala medier och via hushålstidningen ”Hemma i Eksjö”.

Så går arbetet med medborgarlöftena
Uppföljning Eksjö kommun, tertial 3 2017.pdf

Till toppen