Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Medborgarlöfte i Eksjö

Polisen och Eksjö kommun lovar att arbeta för ökad trygghet på resecentrum och i närområdet och att minska risken för unga att hamna i drogberoende och kriminalitet. Det är vårt löfte till dig som bor och vistas i Eksjö. Löftet gäller 2018-2019.

Medborgarlöfte 2018-2019

Vårt medborgarlöfte bygger på samverkansöverenskommelsen mellan polisen och Eksjö kommun och den aktuella lägesbilden i kommunen. Vi lovar ett särskilt fokus på att:

  • Öka den upplevda tryggheten på resecentrum och i närområdet.
  • Minska risken för unga att hamna i drogberoende och kriminalitet

Aktiviteter

  • Polisen lovar att öka den polisiära närvaron vid resecentrum.
  • Kommunen lovar att genomföra två trygghetsvandringar på resecentrum och i närområdet samt två trygghetsvandringar i Mariannelund.
  • Kommunen lovar att genomföra en trygghetsvandring vid andra samlingsplatser i övriga orter i Eksjö kommun.     
  • Polisen lovar att genomföra minst tio riktade insatser mot alkohol och droger i hela kommunen.
  • Kommunen lovar att ordna en drogförebyggande föreläsning för föräldrar och skolpersonal i samverkan med polisen.
  • Kommunen lovar att ordna föräldraintroduktion riktad mot nyanlända som deltar i SFI och i den östra kommundelen även till föräldrar som inte deltar i SFI.
  • Polisen och kommunen lovar att under året genomföra minst fyra samverkansmöten om pågående aktiviteter  

Uppföljning

Här kan du följa hur arbetet med medborgarlöftet går.

Medborgarlöften Eksjö kommun 2018.pdf

Uppföljning av 2017 års löfte

Till toppen