Eksjö – medborgarlöften

Polisen och Eksjö kommun lovar att arbeta för ökad trygghet på resecentrum och i närområdet och att minska risken för unga att hamna i drogberoende och kriminalitet. Det är vårt löfte till dig som bor och vistas i Eksjö. Löftet gäller 2018-2019.

Medborgarlöfte 2018-2019

Vårt medborgarlöfte bygger på samverkansöverenskommelsen mellan polisen och Eksjö kommun och den aktuella lägesbilden i kommunen. Vi lovar ett särskilt fokus på att:

  • Öka den upplevda tryggheten på resecentrum och i närområdet.
  • Minska risken för unga att hamna i drogberoende och kriminalitet

Aktiviteter

  • Polisen lovar att öka den polisiära närvaron vid resecentrum.
  • Kommunen lovar att genomföra två trygghetsvandringar på resecentrum och i närområdet samt två trygghetsvandringar i Mariannelund.
  • Kommunen lovar att genomföra en trygghetsvandring vid andra samlingsplatser i övriga orter i Eksjö kommun.     
  • Polisen lovar att genomföra minst tio riktade insatser mot alkohol och droger i hela kommunen.
  • Kommunen lovar att ordna en drogförebyggande föreläsning för föräldrar och skolpersonal i samverkan med polisen.
  • Kommunen lovar att ordna föräldraintroduktion riktad mot nyanlända som deltar i SFI och i den östra kommundelen även till föräldrar som inte deltar i SFI.
  • Polisen och kommunen lovar att under året genomföra minst fyra samverkansmöten om pågående aktiviteter.  

Uppföljning

Här kan du följa hur arbetet med medborgarlöftet går.

Uppföljning Ekjsö kommun tertial 1-3 2019 .pdf

Medborgarlöften Eksjö kommun 2018.pdf

Uppföljning av 2017 års löfte

Till toppen