Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Medborgarlöften i Emmaboda

Lokalpolisområde Nybro - Emmaboda kommun 2016/2017.

Inledning

Samverkan mellan polis och kommun är viktigt för att tillsammans kunna verka effektivt i det brottsforebyggande arbetet. Medborgarlöfte handlar om åtgärder som ska hantera lokala problem, öka tryggheten och minska brottsligheten i ett område. Genom medborgarlöfte ska kommun och polis tillsammans utföra insatser och som direkt riktar sig till medborgarnas upplevda otrygghet. Det handlar om konkreta aktiviteter för att öka tryggheten och minska brottsligheten.

Lägesbild

Det är identifierat att ungdomars alkohol- och drogvanor är en problembild som bör fokuseras. Den årliga trygghetsmätningen visar att kommuninvånarna är oroliga att utsättas för brott, framförallt inbrottsstölder, vilket även medborgardialogen visar. Både trygghetsmätning och medborgardialog visar på att kommuninvånarna har behov av en ökad polisnärvaro. Medborgarlöftet bygger på samverkansöverenskommelse lokalpolisområde Nybro-Emmaboda kommun.

Löfte

Lokalpolisområde Nybro och Emmaboda kommun ska genom gemensamma insatser under senare delen av 2016 samt under 2017 öka tryggheten i Emmaboda kommun genom att:

  • Samverka mot alkohol, narkotika, dopning samt tobak bland ungdom genom att arbeta för att förebygga användning bland unga och fånga upp unga i riskzonen så tidigt som möjligt.
  • Samverka mot inbrottsstölder i bostäder samt verksamhetslokaler i privat och offentlig miljö genom aktivt brottsförebyggande arbete och lagföring mot vaneförbrytare. Gemensamt genomföra trygghetsvandringar inom kommunen.

Uppföljning och utvärdering

Uppföljning kvartalsvis och utvärdering vid utgången av 2017.

 

Emmaboda 2016-12-12

Malena Grann                                      Ann-Marie Fagerström
Lokalpolisområdeschef                         Kommunstyrelsens ordförande
Lokalpolisområde Nybro                       Emmaboda kommun  

 

Till toppen