Enköping – medborgarlöften

Polis och kommun lovar att tillsammans bidra till ett förstärkt förebyggande arbete bland ungdomar med tidigt utvecklat riskbeteende för kriminalitet.

Lokalpolisområde Enköping/Håbo och Enköpings kommun är överens om att förstärka det gemensamma operativa brottsförebyggande arbetet utifrån ramdokumentet "Samverkansavta/ kommun - polis år 2019-2022".

Medborgarlöftet genomförs med hjälp av bland annat följande aktiviteter
under 2019-2020:

  • Införa och därefter utveckla metoden ”Människan bakom uniformen”
  • Utveckla och införa SSPF-modell, samverkan socialtjänst, skola, polis och fritid
  • Öka kunskapen om när och hur en verksamhet som vänder sig till barn och unga ska gå tillväga vid polisanmälan och anmälan enligt socialtjänstlagen
  • På polisiära ”hot spots” identifiera ungdomar med normbrytande beteende