Eskilstuna – medborgarlöften

Medborgarlöfte 2019

Polismyndigheten och Eskilstuna kommun lovar att de prioriterade områdena ska bli tryggare stadsdelar att bo och leva i.

Det ska vi göra 
Polismyndigheten och Eskilstuna kommun lovar att under 2019

Polisen lovar:

 • Att ingripa mot de lokala kriminella nätverk som finns i Eskilstuna kommun genom att arbeta för nolltolerans mot droger och ha riktade insatser för att upptäcka narkotiksförsäljning och missbruk
 • Att skapa trygghet och förebygga brott genom synlighet och återkommande patrullering i Eskilstunas centrum och prioriterade stadsdelar.
 • Att samfällt med kommunen genomföra trygghetsvandringar i två av de prioriterade stadsdelarna (Skiftinge och Lagersberg) och ett medborgarforum i Fröslunda i syfte att ytterligare lyfta trygghetsfrågan tillsammans med medborgarna.
 • Att genom 200 trafik- och trafikrelaterade kontroller vara tillgängliga och effektiva genom hög synlighet i de prioriterade stadsdelarna och genom ett kommunikativt och engagerat förhållningssätt komma närmare medborgarna.

Kommunen lovar:

 • Att agera mot de lokala kriminella nätverk som finns i Eskilstuna kommun genom att arbeta för nolltolerans mot droger och ha stävjande insatser för att upptäcka narkotikaförsäljning och missbruk.
 • Att arbeta aktivt mot nolltolerans när det gäller våld, bland annat på våra skolor och fritidsgårdar.
 • Att fortsätta men också förstärka samverkan mellan socialtjänst, skola, polis och fritid men också få med andra aktörer, i syfte att så tidigt som möjligt reagera och agera mot narkotika och våld.
 • Att stödja och hjälpa de individer som vill hoppa av den kriminella banan.
 • Att fortsätta ett aktivt arbete med tillsyn av alkohol och tobak, i samverkan med polismyndigheten och andra berörda aktörer.
 • Att få med krogarna i nätverket "krogar mot knark" och aktivt arbeta för att försvåra och motverka narkotika i krogmiljöer.
 • Att aktivt arbeta med förebyggande arbete kring ANDT utifrån den lokala handlingsplanen (bland annat kunskapshöjande stöd till personal som möter barn och unga).
 • Att arrangera och följa upp trygghetsvandringar i två av de prioriterade stadsdelarna (Skiftinge och Lagersberg) samt ansvara för att ett medborgarforum i Fröslunda genomförs. Utifrån det, genomföra åtgärder som är möjliga i syfte att öka tryggheten.

Det här ska vi åstadkomma tillsammans
Polisen och kommunen skall med ökad samverkan tillsammans utgöra en större brottsförebyggande och trygghetsskapande kraft och göra Eskilstuna till en trygg och inkluderande kommun att bo, verka och leva i.

Följ med i hur det går!
Medborgarlöftet skall följas upp tertialvis med intern redovisning i maj och september 2019 samt slutredovisas i januari 2020. Det löpande arbetet kan följas på polisens och kommunens sociala medier och hemsidor.

Uppföljning Eskilstuna kommun tertial 1-3  2019.pdf

Uppföljning Eskilstuna kommun tertial 1-3  2018.pdf

Till toppen