Medborgardialog Eskilstuna

Polisen i Eskilstuna arbetar med tryggheten i ditt område. För att göra det på bästa sätt vill vi gärna veta vad du tycker.

Enkät - Medborgardialog

I vilken stadsdel bor eller vistas du i?
Kön
Din ålder
Hur trygg känner du dig?
Känner du dig otrygg på någon av dessa platser? Du kan välja ett eller flera alternativ.
6. Skapar något av dessa brott eller företeelser otrygghet där du bor eller vistas? Du kan välja ett eller flera alternativ.
Känner du dig otrygg någon tid under dygnet? Du kan välja ett eller flera alternativ.
Vad tycker du att polisen bör prioritera där du bor eller vistas?
9. Hur stort förtroende har du för polisen i lokalpolisområde Eskilstuna (Eskilstuna och Strängnäs)?

Polismyndigheten behandlar de personuppgifter som du lämnar till oss i din ansökan för att kunna utföra de uppgifter som följer av ordningslagen (1993:1617) och lokala föreskrifter. Dina uppgifter lämnas ut till den kommun som din ansökan avser och sparas sedan hos oss i maximalt fem år från det att ärendet avslutats. Ändamålet med personuppgiftsbehandlingen är att handlägga din ansökan. 

Polismyndigheten är enligt 5 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) även skyldig att registrera allmänna handlingar. Personuppgifter i allmänna handlingar kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter