Eslöv – medborgarlöften

Medborgarlöftet är en utveckling av samverkansöverenskommelsen mellan Eslövs kommun och polisen. Det syftar till att bättre ta tillvara medborgarnas kunskap och engagemang samt stärka förtroendet mellan medborgare, polis och kommun.

Medborgarlöftet gäller fortlöpande tills nya löften tas fram.

Situation 

För att nå ett framgångsrikt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete är samverkan mellan polis och kommun en förutsättning. 

Utifrån lokal lägesbild,  medborgardialoger samt medarbetardialoger har Eslövs kommun och polisen  tagit fram 2018 års medborgarlöfte.

Medborgarlöftet

Två gemensamma trygghetsvandringar i Eslövs kommun i syfte att öka tryggheten för de som bor och vistas i kommunen.

Två gemensamma medborgardialoger i Eslövs kommun.

Polisen kommer tillsammans med Räddningstjänsten att genomföra en äldre och säkerhetsdag.

Utbildningsinsats för kommunens gymnasielärare i drogtecken och symptom.

Riktad utbildningsinsats för ökad integration.

Effekt

Tillsammans skall vi bidra till ett tryggt Eslöv genom att Medborgaren får ökat inflytande och förståelse för att polisen och Eslövs kommun bryr sig om de lokala problemen.

Utvärdering

En sammanfattning/utvärdering kommer att presenteras innan utgången av 2018.

Anna-Karin Boije
Lokalpolisområdeschef

Johan Andersson
Kommunstyrelsens ordförande  

Till toppen