Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Medborgarlöfte i Essunga

Polisen och Essunga kommuns medborgarlöfte är att förebygga och förhindra bruk av droger i skolmiljö, i trafiken och på övriga offentliga platser samt att förebygga och förhindra bostadsinbrott och stölder.

Trafikkontroll.

Polisen lovar:

Polisiär närvaro
Vi ska ha synlighet och närvaro genom trafikkontroller och patrullering med fokus på otrygga och brottsutsatta platser.

Förebyggande insatser för att förhindra droganvändande
Polisen ska genomföra förebyggande narkotikasök med hund på Nossebro Skola samt planera och genomföra riktade insatser mot narkotikabruk bland ungdomar. Sökningarna genomförs i samråd mellan polis och skola.

Essunga kommun lovar:

Förebyggande insatser mot droger
Kommunens ska anpassa sin drogpolicy och skolornas ordningsregler så att polisen ges möjlighet att genomföra förebyggande narkotikasök med hund.

Ökad samverkan för trygghet till alla
För att förebygga utanförskap och främja den fysiska och psykiska hälsa lovar kommunen att anordna ett varierande utbud av aktiviteter för ungdomar såsom kulturskola, sommaröppen fritidsgård, sommarlovsskola, sommarpraktik, resa till Liseberg, olika aktiviteter på biblioteket samt ett kulturellt utbud.

Arbete mot bostadsinbrott
Kommunen ska stötta Frivilliga Nattpatrullen i Essunga kommun i deras arbete för minskad brottslighet och ökad trygghet. Kommunen ska även ansvara och göra åtgärder för en trygg yttre miljö genom översyn och förbättring av belysning och buskage.

Tillsammans lovar Polisen och Essunga kommun:

Tätortsvandringar
Genomföra tätortsvandringar och dialogmöten med tillhörande uppföljning och återkoppling i samverkan med intresseföreningar, polis och kommuninvånare.

Torbjörn Walthersson

Kommunpolis Torbjörn Walthersson pratar med medborgare om tryggheten.

Har du synpunkter, tips och idéer på hur vi tillsammans kan öka tryggheten Essunga?

Välkommen att höra av dig till:
Torbjörn Walthersson
Kommunpolis Essunga
torbjorn.walthersson@polisen.se

 

Till toppen