Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Medborgarlöfte i Essunga

Medborgarlöftet är en del av polisens och kommunens samverkansöverenskommelse i det långsiktiga brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.

Trafikkontroll.

Ett medborgarlöfte utgår från en lägesbild som har tagits fram genom medborgardialoger, medarbetardialoger, statistik och med den interna kunskap och erfarenhet som finns inom polisens och kommunens egna organisationer.

Under året har polis och kommun mött ett 100-tal medborgare i olika former av dialogmöten där inriktningen har varit trygghet och säkerhet.

Ett problem är trafiken i kommunen och då främst i centrala Nossebro. Buskörning, höga hastigheter och påverkade förare skapar otrygghet hos medborgaren som även önskar en mer synlig och tillgänglig polis.

Vårt löfte till dig

Essunga kommun och polisen ska under 2018 och vidare fram till nästa medborgarlöfte jobba aktivt och i samverkan för att förebygga brott och öka tryggheten genom mer synlig polis, minskad buskörning, minskat antal påverkade förare i trafiken samt att skapa en trygg och säker miljö för ungdomar.

Polisen lovar att:

  • Genomföra riktade planlagda trafikinsatser mot identifierade problemområden.
  • Kontinuerligt utföra punktinsatser i form av trafikkontroller på utsatta platser i kommunens tätorter.
  • Öka närvaro och synlighet i området runt Nossebro skola, fritidsgård och Nossebrobadet.

Essunga kommun lovar att:

  • Arbeta med att skapa en trygg och säker offentlig miljö.
  • Genomföra tätortsvandringar med tillhörande uppföljning och återkoppling.
  • Erbjuda drogförebyggande insatser mot redan kända missbrukare men även i förebyggande syfte mot ungdom.
  • Bistå med information till olika intressegrupper utifrån ett särskilt behov eller problem.
Torbjörn Walthersson

Kommunpolis Torbjörn Walthersson pratar med medborgare om tryggheten.

Har du synpunkter, tips och idéer på hur vi tillsammans kan öka tryggheten Essunga?

Välkommen att höra av dig till:
Torbjörn Walthersson
Kommunpolis Essunga
torbjorn.walthersson@polisen.se

Uppföljning

Uppföljning av medborgarlöftet i Essunga

Till toppen