Uppföljning av medborgarlöftet för 2019

Polisen har under året gjort en rad insatser för att uppfylla medborgarlöftet för 2019.

Polisen lovade bland annat ökad närvaro för att förhindra bruk av droger i skolmiljö, droger i trafiken och på andra platser som medborgarna upplever som otrygga. Polisen lovade även att vara delaktig i tätortsvandringar och vid dialogmöten.

Polisen har under året gjort en rad insatser

Vi har bland annat gjort ett drogförebyggande sök med narkotikahund i Nossebro skola på initiativ från skolan. Vi har medverkat vid informationsdag om trafik för åk 8 och vi har genomfört trafikkontroller som både varit planerade och spontana. Uppskattningsvis har cirka 300 bilister har stoppats vid spontana kontroller. Vid de mer planlagda insatserna har inriktningen bland annat varit mot trafik med ombyggda fordon och mopeder.

Det har upprättats omkring 85 stycken trafikrelaterade brottsrapporter där vi bland annat rapporterat olovliga körningar, drog-eller alkoholpåverkan, vårdslöshet i trafik med mera.

Polisen har omhändertagit ett flertal ombyggda bilar för teknisk undersökning. Genom ökad synlighet och fler trafikkontroller har polisen rapporterat ett 30-tal narkotikabrott. Flertalet av narkotikabrotten har samband med trafikbrotten eftersom det idag förekommer fler drogpåverkade än alkoholpåverkade förare i trafiken.

Annat trygghetsskapande

Polis har genomfört spontana besök på skolor och fritidsgård samt patrullerat i centrala Nossebro särskilt vid utsatta områden.

Polisen har medverkat vid medborgardialoger, tätortsvandringar, möten och sammankomster riktade till medborgaren för att ta till sig problemområden och för att göra insatser i syfte att stärka den upplevda tryggheten. Polis har också medverkat till uppstart av nya grannsamverkansområden och vid möten med redan etablerade områden

Syns det någon skillnad på upplevd trygghet och brottsutvecklingen ?

Anmälda brott i Essunga kommun är relativt lågt. Under årets första 11 månader har anmälda brott minskat från 355 stycken till 259 stycken vilket motsvarar ca 21%. Största minskningen finns bland anmälda stöld- och skadegörelsebrott som båda minskat med ca 20%. Antalet anmälda fullbordade inbrott i bostäder eller fritidshus uppgår till nio anmälda brott under 2019.

De brottstyper som ökat är narkotika- och trafikbrott där polis varit mer aktiv med kontroller och rapporteringar.

I medborgarenkäten för 2019 fanns en frågeställning hur man upplever trygghetskänslan. Bland de som svarat uppger 25 % att man känner sig mycket trygg i Essunga kommun. Vid förra mätningen kände sig 19 % mycket trygga så det har skett en positiv förändring av trygghetskänslan.