Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.

Medborgarlöftet 2018 i ESSUNGA

I medborgarlöftet för 2018 lovade Polisen att arbeta aktivt och i samverkan för att förebygga brott och öka tryggheten genom synlighet, minskad buskörning, minskat antal påverkade förare i trafiken samt att skapa en trygg och säker miljö för ungdomar.

Trafikregionväst103

I medborgarlöften har polisen och Essunga kommun lovat att försöka minska problemet med störande trafik, höga hastigheter, förekomsten av bristfälliga fordon och påverkade förare i centrala Nossebro. Bild: Lars Hedelin

Polisen lovade att genomföra riktade planlagda trafikinsatser mot identifierade problem, kontinuerligt utföra punktinsatser i form av trafikkontroller på utsatta platser i kommunens tätorter samt öka närvaro och synlighet i området runt Nossebro skola, fritidsgård och Nossebrobadet.

Insatser i trafiken för ökad trygghet

Ett 50-tal trafikkontroller i kommunen med både riktade större insatser mot buskörning med bilar, A-traktorer, EPA-traktorer och mopeder. Flertalet av kontrollerna har skett i centrala Nossebro. För att ytterligare öka trafiksäkerheten och tryggheten i kommunen har polisen genomfört punktinstaser där fordon och förare kontrollerats på andra platser utanför kommunens tätorter.

Vid kontrollerna har ca 500 fordon och förare kontrollerats. Det har upptäckts och rapporterats 25 olovliga körningar. Lika många förare har påträffats påverkade av antingen alkohol eller andra droger. Utöver de påverkade förarna har ytterligare tio personer rapporterats för innehav eller påverkan av droger. Ett 50-tal ordningsbot har utfärdats för hastighetsöverträdelse, beteendebrott och andra trafikbrott

Annat trygghetsskapande

Polis har genomfört 8 spontana besök på skolor och fritidsgård samt ytterligare ett 15-tal fotpatrullering i centrala Nossebro och vid utsatta områden såsom skolan och marknadsplatsen. Flertalet av dessa insatser har utförts av personal från mobila poliskontoret (MPK)
Polisen har medverkat vid medborgardialoger, tätortsvandringar, möten och sammankomster riktade till medborgaren för att ta till sig problemområden och för att göra insatser i syfte att stärka den upplevda tryggheten.

Ser vi någon effekt ?

Våldsbrott och övriga brott mot person har minskat med 30 % sedan 2017. Våldsbrott där den drabbade är äldre än 60 år har minskat med 73%.
Den totala förändringen av samtliga brottstyper är en minskning från 527 anmälda brott 2017 till 468 anmälda brott under 2018 vilket motsvara en minskning med 11%.

Till toppen