Fagersta – medborgarlöften

Polisen och kommunen lovar att:

  • Ökad polisiär närvaro och synlighet i Fagersta centrum, genom fotpatrullering varje dag eller kväll, om möjlighet finns.
  • Ytterligare planerade insatser för ett tryggare centrum kommer att ske vid fem tillfällen genom fotpatrullering, förstärkta med polisvolontärer.
  • Kommunen kommer att genomföra trygghetsvandringar med inbjudna från utvalda målgrupper.