Falköping – medborgarlöften

Medborgarlöfte är en del av samverkansöverenskommelsen mellan polis och kommun.

Polis i Falköping

Bakgrund

Medborgarlöftet handlar om åtgärder som ska hantera lokala problem, öka tryggheten och minska brottsligheten. Lägesbilden är framtaget genom medborgardialoger, statistik och lokala kartläggningar.

Brottsstatistik visar att narkotikaanvändandet bland unga ökar. Polisens medarbetarundersökning visar även att narkotikabrott är ett av de största arbetsområdena.

I medborgardialoger har det kommit fram att trafikanter som bryter mot trafikregler oroar och skapar otrygghet. Höga hastigheter, rattfylleri ”buskörning” och övriga trafikanter som inte följer trafikreglerna bidrar till en otrygg miljö.

Känslan av otrygghet och risken att utsättas för brott är något som många gett uttryck för i medborgardialoger.

Arbetet med EST (Effektiv Samordning för Trygghet),kommer fortsatt vara en viktig del i framtagandet av samverkansöverenskommelse och medborgarlöfte

Vårt löfte till invånarna i Falköpings kommun

Under 2020 kommer polisen och Falköpings kommun att särskilt fokusera på bekämpning av narkotika bland unga. Vi kommer även att arbeta med trygghetsskapande åtgärder i trafiken samt arbeta med trygghetsskapande åtgärder i utpekade områden.

Syftet är att minska narkotikaanvändandet bland unga, att minska felbeteenden och lagöverträdelser i trafiken samt öka tryggheten.

Våra aktiviteter

Medborgarlöftet är en del av den samverkansöverenskommelse som finns mellan polisen och Falköpings kommun. Medborgarlöftet ska uppfyllas genom följande aktiviteter:

  • Öka tryggheten i Wetterlin/Dotorps/Rantenområdet genom ökad närvaro av polis och kommunal personal.
  • Tillsammans ska vi arbeta för att fånga upp unga med riskbeteenden gällande missbruk.
  • Anpassa trafikmiljön för att förhindra felbeteenden. Detta genom kontroller och genom att se över hur trafikmiljön kan anpassas för att skapa en tryggare kommun.
  • Anna-Lena Mann
    Anna-Lena Mann. Bild: Polisen
  • Falköping
    Bild: Polisen
1/2

Kontakt

Har du synpunkter, tips och idéer på hur vi tillsammans kan öka tryggheten? Välkommen att höra av dig till: 

Anna-Lena Mann
Kommunpolis i Falköping
E-post: anna-lena.mann@polisen.se