Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Medborgarlöften i Falköping

Medborgarlöfte är en utveckling av samverkansöverenskommelsen mellan polis och kommun. Medborgarlöftet handlar om åtgärder som ska hantera lokala problem, öka tryggheten och minska brottsligheten i ett område.

Polis i Falköping

Hjälp oss att förbättra tryggheten i Falköpings kommun

Vad kan polis och kommun göra för att du ska känna dig tryggare?
Berätta för oss genom att fylla i den här enkäten. Tack!

Vårt löfte till invånarna i Falköpings kommun

Under 2018 kommer polisen och Falköpings kommun att särskilt fokusera på trygghetsskapande åtgärder på Wetterlin/Dotorpsområdet och i centrum. Vi kommer även att jobba med trygghetsskapande åtgärder i trafikmiljön.

Syftet är att öka den upplevda tryggheten samt att minska felbeteenden och lagöverträdelser i trafiken.

Problemområden

  • Trafikmiljön. I våra möten med invånarna har det kommit fram att trafikanter som bryter mot trafikregler oroar och skapar otrygghet. Höga hastigheter, "buskörning" och mopedister och cyklister som inte följer trafikreglerna bidrar till en otrygg miljö.
  • Upplevd otrygghet. Det finns en upplevd otrygghet i vissa områden som har uppmärksammats.

Det här vill vi uppnå

Vi vill minska felbeteenden i trafiken och öka tryggheten i den offentliga miljön

Våra aktiviteter

Medborgarlöftet är en del av den samverkansöverenskommelse som finns mellan polisen och Falköpings kommun. Medborgarlöftet ska uppfyllas genom de aktiviteter som redovisas nedan.

  • Öka tryggheten i centrum och på Wetterlin/Dotorpsområdet genom ökad närvaro av polis och kommunal personal.
  • Anpassa trafikmiljön för att förhindra höga hastigheter.

 

Anna-Lena Mann är kommunpolis i Falköping och Tidaholm.

Anna-Lena Mann är kommunpolis i Falköping och Tidaholm.

 

Kontakt

Har du synpunkter, tips och idéer på hur vi tillsammans kan öka tryggheten? Välkommen att höra av dig till: 

Anna-Lena Mann
Kommunpolis i Falköping
E-post: anna-lena.mann@polisen.se 

Uppföljning

Under 2017 har polisen genomfört en rad åtgärder för att öka tryggheten i Falköping. Vill du veta mer kan du läsa vår uppföljning.

Till toppen