Falköping – medborgarlöften

Medborgarlöfte är en utveckling av samverkansöverenskommelsen mellan polis och kommun. Medborgarlöftet handlar om åtgärder som ska hantera lokala problem, öka tryggheten och minska brottsligheten i ett område.

Polis i Falköping

Bakgrund

Medborgarlöftet handlar om åtgärder som ska hantera lokala problem, öka tryggheten och minska brottsligheten i ett område. Lägesbilden är framtaget genom medborgardialoger, statistik och i samtal med medarbetare inom polisen.

Samverkansöverenskommelse och medborgarlöfte kommer att vara en fortsatt viktig del inom EST (Effektiv Samordning för Trygghet) som startade upp i Falköpings kommun hösten 2018.

Problemområden

Bruket av narkotika ökar bland unga och för polisen är narkotikabrott ett av de största arbetsområdena. För att unga inte ska dras in i ett missbruk är det viktigt att i ett tidigt skede få grepp om narkotikaproblematiken.

Trafikanter som bryter mot trafikregler oroar och skapar otrygghet. Höga hastigheter, rattfylleri och "buskörning" bidrar till en otrygg miljö.

Vårt löfte till invånarna i Falköpings kommun

Under 2019 kommer polisen och Falköpings kommun att särskilt fokusera på bekämpning av narkotika bland unga. Vi kommer även att arbeta med trygghetsskapande åtgårder i trafiken. Fokusområden kommer vara Wetterlin/Dotorspsområdet samt Rantenområdet.

Syftet är att minska narkotikaanvändandet bland unga samt att minska felbeteenden och lagöverträdelser i trafiken.

Våra aktiviteter

Medborgarlöftet ska uppfyllas genom följande aktiviteter:

  • Öka tryggheten i Wetterlin/Dotorpsområdet genom ökad närvaro av polis och kommunal personal. Tillsammans ska vi arbeta för att fånga upp unga i riskzonen.
  • Vi kommer att se över hur trafikmiljön kan anpassas för att förhindra felbeteenden. Syftet är att skapa en tryggare kommun.
Falköping +1

Bilder

  • Falköping
    Anna-Lena Mann Bild: Polisen
  • Falköping
    Bild: Polisen
Bild /2

Kontakt

Har du synpunkter, tips och idéer på hur vi tillsammans kan öka tryggheten? Välkommen att höra av dig till: 

Anna-Lena Mann
Kommunpolis i Falköping
E-post: anna-lena.mann@polisen.se 

Uppföljning

Under 2018 har polisen genomfört en rad åtgärder för att öka tryggheten i Falköping. Vill du veta mer kan du läsa vår uppföljning.

Till toppen