Färgelanda – medborgarlöften

Medborgarlöfte Färgelanda kommun 2019.

Medborgarlöften är en utveckling av de samverkansöverenskommelser som sedan tidigare finns mellan polisen och Färgelanda kommun. Det handlar om aktiviteter och åtgärder som polisen och kommunen tillsammans tar fram för att öka tryggheten och minska brottsligheten. Vad invånarna i kommunen anser har stor betydelse.

Under hösten 2018 har polisen och Färgelanda kommun tillsammans genomfört medborgardialoger i tätorterna Färgelanda och Högsäter. Invånarna har fått frågan om vad de anser kommunen och polisen tillsammans bör arbeta med för att öka tryggheten och säkerheten i Färgelanda kommun.

Liksom tidigare år känner sig majoriteten av de som man pratat med trygga i sin närmiljö, men många tycker att polisens synlighet är en viktig fråga för att öka tryggheten. Andra frågor som lyfts fram som viktiga att jobba med är trafikfrågor samt alkohol och trygghet i Färgelanda centrum.

Medborgarlöftet

Medborgarlöftet 2018 handlade om trafikmiljön i kommunen. Polisen och Färgelanda kommun lovar att under 2019 fortsätta det arbetet. Polisen kommer även att ha som mål att öka synligheten och närvaron i kommunen.

En givande och uppskattad aktivitet är den s.k. Blåljusdagen. Det är en informationsdag för elever i årskurs 8. Under 2019 kommer en liknande aktivitet att genomföras även för elever i årskurs 1-6.

Uppföljning

Medborgarlöftet följs upp löpande under året av det lokala brottsförebyggande rådet (BRÅ). I början av 2019 ska en sammanställning av aktiviteterna göras och informeras till polisområdesledning samt BRÅ och kommunstyrelsen. 

Aktivitet

Omfattning

När

Ansvarig

Planerade insatser för att öka tryggheten i kommunen, t.ex. fotpatrullering, besök på fritidsgårdar m.m.

Minst 10 tillfällen under året

 Hela året

Polisen

Hastighetskontroller väg 172 & 173

Minst 5 tillfällen under året

Hela året

Polis

Planerad kontroll av olaglig och störande
trafik samt allmänt trafikbeteende

Minst 5 tillfällen
under året

Hela året

Polisen

Besök av polisens mobila poliskontor

1 dag i veckan, torget Färgelanda

Löpande

Polisen

Utveckla det alkohol- och drogförebyggande arbetet i kommunen

Löpande
under året

Löpande under året

BRÅ

Blåljusdag med årskurs 8

1 gång under 2019

Hösten 2019

BRÅ

Informationsaktivitet för
elever i årskurs 1-6

På minst en skola
under 2019

Under året

BRÅ

Har du synpunkter, tips och idéer på hur vi tillsammans kan öka tryggheten och minska brottsligheten i Färgelanda kommun?

Välkommen att höra av dig till:
Tony Bengtsson
kommunpolis
Telefon: 010-56 517 84

Relaterad information

Film: Här kan du se polisen och kommunen berätta mer om medborgarlöftet i Färgelanda

Film: Ett poliskontor på hjul – så jobbar poliserna i det mobila kontoret

Till toppen