Filipstad – medborgarlöften

Medborgarlöften är en del av kommunens och polisens samverkansöverenskommelse. Medborgarlöftet är konkreta aktiviteter som kommun och polis tillsammans kommit överens om.

Aktiviteterna ska ge effekter av ökad trygghet och minskad brottslighet.

Situationen idag

Under hösten 2016 genomfördes en medborgardialog i Filipstads kommun. Resultatet av medborgardialogen visar att medborgarna känner sig otrygga i Filipstads centrum under kvällar och nätter. Medborgarna upplever att missbruket i Filipstad är ett problem.

Det här ska vi göra

Filipstads kommun och polisen ska gemensamt arbeta för att öka den upplevda tryggheten i Filipstads kommun genom att:

 

  • Polisen lovar att fortsätta arbeta med ordnings- och trygghetsfrågor i Filipstads centrum genom polisiär närvaro och synlighet samt besök i butiker. Ansvarig: Polisen

  • Filipstads kommun och polisen lovar att genomföra trygghetsvandringar vid minst två tillfällen under året. Ansvarig: Kommunen

  • Polisen lovar att fortsätta att använda polisvolontärer i trygghetsskapande syfte i samråd med kommunen och näringslivet. Ansvarig: Polisen

  • Polisen och Filipstads kommun lovar att tillsammans verka för att brukandet och missbruket av narkotika minskas i Filipstads kommun. Ungdomar och unga vuxna är prioriterade. Ansvarig för upptäckt och lagföring: Polisen. Ansvarig för uppföljning och vård: Kommunen

 

Det här ska vi åstadkomma tillsammans

Sträva efter att öka tryggheten i Filipstads kommun genom trygghetsvandringar, polisvolontärer och att polisen fortsätter att arbeta med ordnings- och trygghetsfrågor i kommunen.

Sträva efter att minska bruket/missbruket i Filipstad samt att minska det synliga missbruket i centrum.

Följ med i hur det går!  

Uppföljning av medborgarlöftena skall ske det första kvartalet 2019. Resultatet kommer att presenteras i lokalmedia och på kommunens hemsida.

Medborgarlöftenas giltighet

Medborgarlöftena gäller under 2017-2018 och fram tilldess nya medborgarlöften för 2019 har tecknats.

Till toppen