Finspång – medborgarlöften

Lokalpolisområde Norrköping och Finspång kommun har tecknat medborgarlöften för 2018-2019. Polisen och kommunen ska arbeta för att Finspång ska vara en tryggare och attraktivare plats att bo och vistas i.

De områden som bland annat lyfts fram från medborgarna är rattonykterhet, trafikregler som ej efterlevs, skadegörelse och droger.

Polisens och kommunens gemensamma medborgarlöfte 2018-2019

  • Vi kommer att fortsätta att intensifiera arbetet med trafikonykterhetsbrott samt strukturera nya rutiner gällande SMADIT.
  • Vi kommer att kunskapshöja skol- och fritidspersonal i att se tydliga drogtecken samt att tydliggöra rutiner vid misstanke om bruk av droger
  • Polis och kommun kommer att fortsätta arbeta med projektet "100 % hårdträning"

 

Medborgarlöfte i Finspångs kommun 2017
Polismyndigheten och Finspångs kommun lovar att:

  • Vi ska gemensamt genomföra information till elever i skolans årskurs 7 samt föräldrar gällande konsekvenser av brott
  • Vi ska genomföra en trygghetsundersökning gällande trafik genom tätorten samt Rejmyre, Sonstorp/Hällestad
  • Polisen kommer mer frekvent kontrollera hastighet vid skolor samt genomfartstrafik
  • Polisen kommer att genomföra s.k. flygande inspektioner med inriktning motorburen ungdom
  • Polisen och kommunen kommer att intensifiera arbetet med trafikonykterhetsbrott

__________________________________________________________

Artikeltext i NT, april 2017:

Fokusering på trafikbrott och en ökad synlighet i kommunen. Medborgarlöftet har varit en lyckad satsning i Finspång.

Under förra året genomförde polisen och Finspångs kommun medborgardialoger på flera platser i kommunen.
– Vi ville få reda på vilka områden som medborgarna tycker är viktiga att satsa på, påpekar Stefan Carlsson, ordförande i Brå Finspång.
I medborgarlöftet i mitten av november lovade polisen att genomföra vissa riktade insatser.
– Dels lyssnade vi på vad medborgarna tyckte vi skulle satsa på plus vad vi själva tycker är problemområden. Trafikbrott var det många som tyckte var en viktig fråga, betonar Peter Johansson, lokalpolisområdesansvarig.

Hastighetsövervakning, rattonykterhet och ”flygande trafikinspektioner” är exempel på områden.
– Sedan 16 november har vi gjort många riktade insatser med fler lagförda och fler beslag av fordon som resultat. Vi har tagit elva personer för rattonykterhet och vi har 37 anmälningar om narkotikabrott. I båda fallen är det en klar ökning jämfört med samma period föregående år, säger Peter Johansson.

Polisen har besökt sjundeklassare och bland annat pratat om att eleverna inte ska åka med trimmade fordon. Det har även skett fler kontroller vid skolor.
– Det är många som påpekar att det är mycket kontroller vid skolor och genomfartsleder. Vi gör flygande inspektioner och kollar till exempel Epa-traktorer. Vi prioriterar att synas mer och vi får ofta höra att vår synlighet ökat, säger områdespolis Petter Olsson.
I en åtgärdsvalsstudie finns en önskan om att få bort genomfartstrafiken i västra delen av Finspångs tätort.
– Det är en fråga som diskuterats länge, men nu verkar det vara hyfsat skarpt läge, menar Stefan Carlsson.

Medborgarlöftet infördes i samband med den nya polisorganisationen.
– I år är det fokus på trafikbrott. Vad det blir 2018 beror på invånarna. Vi ska ha nya medborgardialoger på samma platser i höst. Jag hoppas medborgarlöftet är här för att stanna, understryker Peter Johansson.
– Den här formen, där polisen pratar med folket är väldigt bra. Medborgarna känner att de kan vara med och påverka, tillägger Stefan Carlsson.
Det ska bli betydligt fler områdespoliser i Finspång framöver. Petter Olsson och Magnus Håkansson har varit polisens representanter senaste året.
– Det ska fyllas på med fler poliser i kommunen. Just nu är vi mitt i en rekrytering som gör att vi kommer att vara fyra-fem områdespoliser på plats i Finspång. Vi behöver vara fler som kan jobba utifrån medborgarlöften och bidra till en ökad synlighet i samhället, konstaterar Peter Johansson.

 

Till toppen