JavaScript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Medborgarlöften i Flen

Medborgarlöfte 2018

Polisen och kommunens mål är att öka tryggheten och minska risken för att bli utsatt för brott.

Detta ska vi göra genom att:

  • Polisen och Flens kommun kommer under 2018 kraftsamla mot narkotikan. Ett gemensamt förebyggande arbete riktas till skolorna i kommunen.
  • Polisen ska störa och agera mot de lokala kriminella nätverk som finns i Flens kommun.
  • Flens kommun ska ge stöd och hjälp till de som vill hoppa av en kriminell livsstil.
  • Flens kommun ska tillsammans med polisen arbeta för att finnas närvarande på relevanta tider och platser för att vara goda förebilder för ungdomar.
  • Flens kommun ansvarar för konceptet Trygg vuxen som ska fokusera på områden där unga finns.
  • Polisen ska öka synligheten i centrala Flen (centrum och runt tågstationen) genom riktad fotpatrullering vid så kallade "hot spots".
  • Flens kommun ansvarar för att arrangera och bjuda in till trygghetsvandringar i kommunen. Minst två trygghetsvandringar ska genomföras i Flens kommun med kommunen, Polisen och de som bor på orten. Minst en ska genomföras på kvällstid. Kommunen ansvarar för att följa upp trygghetsvandringar och genomför åtgärder som är möjliga, som kommunen har rådighet över och har påvisad effekt på tryggheten.

Uppföljning av medborgarlöfte 2018

Flens kommun 2018 tertial 1.pdf

Medborgarlöfte 2017

Polisen och kommunens mål är att öka tryggheten och minska risken för att bli utsatt för brott vid resecentrum, Sveaparken och centrum i Flen.

Detta ska vi göra genom:

  • att polisen och kommunen genomför insatser för att minska förekomsten av alkohol och narkotika
  • att polisen fortsätter med synlig närvaro på nämnda platser och på tider som är viktiga för att skapa en tryggare och säkrare miljöatt kommunen inom konceptet Trygg vuxen har fokus på närvaro på nämnda platser
  • att kommunen ser över och, vid behov, åtgärdar återstående otryggheter i den fysiska miljön som framkommit vid trygghetsvandringar eller vid andra tillfällen, det kan exempelvis innebära bättre belysning, klottersanering och hänsyn till trygghetsfaktorn vid utformning på nämnda platseratt kommunen i samband med projektet "Den levande parken" (Sveaparken och Prins Wilhelms torg) tittar på trygghetsskapande åtgärder.

Uppföljning medborgarlöften 2017

Till toppen