JavaScript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Medborgarlöften i Forshaga

Medborgarlöftet är en del av Polismyndighetens nya organisation. Det är lokalpolisområde Karlstad (LPO Karlstad) som lovar att genomföra åtgärder och kommunicera genomförda åtgärder.

Problemområde
Den sammanvägda bilden av de problemområden som finns i Forshaga kommun är:

1.   Narkotika-  och alkoholrelaterad brottslighet

2.   stölder  och inbrott

3.   Våld i offentlig miljö

Dessa tre områden har gemensamma beröringspunkter. LPO Karlstad och Forshaga kommun kommer under 2017 inrikta sig på ett  problemområde, för att  därefter  successivt utöka arbetet  med medborgarlöfte.

LPO Karlstad och Forshaga kommun kommer inrikta arbetet  mot narkotika- och alkoholrelaterad brottslighet bland ungdomar.

• Medborgarlöftet gäller från 1 januari 2017 -  31 december 2017

• Uppföljning ska genomföras tillsammans under året.  LPO Karlstad är sammankallande och leder uppföljningen

• LPO Karlstad är sammankallande och leder arbetet  med att kommunicera  hur arbetet fortskrider


Polisen och kommunen kommer  tillsammans att...

... genomföra tillsyn  mot verksamhet som innehar alkoholtillstånd.

... utveckla informationsutbyte och samverkan i insatser mot ungdomar för att  effektivisera hanteringen av ärenden.

... utveckla  och utöka riktade  informationskampanjer, exempelvis till föräldrar  med skolelever.


Lokalpolisområde Karlstad kommer  att...

... fotpatrullera med uniformerad  personal på utvalda platser och tidpunkter.

... genomföra minst två insatser mot försäljning av alkohol och narkotika, inriktat mot ungdomar, om underrättelseläget medger detta.

... genomföra minst en trafikkontroll/vecka.

... erbjuda  samtliga högstadieskolor besök och narkotika-/alkoholinformation.

... delta i gemensamma tillsyner  med inriktning på berusningsnivå.
 
Forshaga kommun kommer att...

... utveckla och utöka riktade informationskampanjer genom ANDT-arbetet.

... utveckla och utöka upptäckargruppens arbete med ungdomar i riskzonen.

... genomföra informationskampanj mot langning.

... erbjuda  och informera  om kostnadsfri rådgivning kring alkohol och droger.

... kompetensutveckling för personal för att  tidigt upptäcka missbruk och kunna sätta in tidiga åtgärder.

... erbjuda  allmänheten  föreläsningar om alkohol och narkotika.

... erbjuda  ungdomar mötesplatser och aktiviteter under lov och helger.

... anlita  väktare som åker runt i kommunen bland annat för att minska ungdomsfylleri och skadegörelse

Forshaga kommun

Till toppen