Gagnef – medborgarlöften

Gagnefs kommun och lokalpolisområde Falun-Borlänge har kommit överens om ett medborgarlöfte. Löftet är framtaget utifrån grundtanken närmare medborgaren och lokala problembilder i kommunens västligaste tätort.

Det här ska vi göra

Med början torsdagen den 17 november 2016, kommer uniformerad polis i polismålat fordon att vara närvarande på parkeringen framför butiken Tempo i Björbo varje helgfri torsdag mellan kl. 10.00 och 11.00. Aktiviteten pågår fram till och med torsdagen den 18 maj 2017, då utfallet ska utvärderas.

Samverkan kommer att fortlöpande ske med Gagnefs kommun genom att vid varje möte i lokala brottsförebyggande rådet planera för gemensamma aktiviteter i ett trygghetsskapande syfte, där trygghetsvandringar initierade av kommunen utgör grunden.

Det här ska vi åstadkomma tillsammans

Genom att polis är på plats i Björbo regelbundet och utifrån vad som kommer fram i medborgarnas synpunkter under närvaron, ska kommunen och polisen gemensamt genomföra trygghetsvandringar.

Effekter som ska uppnås

Kommunen och polisen ska bidra till en ökad närhet till medborgarna utifrån de lokala problembilder som kommer fram.

Uppdatering av medborgarlöfte

Nytt medborgarlöfte kommer att tecknas under hösten 2018.