Sök på polisen.se

Gällivare – medborgarlöften

Lokalpolisområde Norra Lappland och Gällivare kommun lovar att gemensamt arbeta för att öka tryggheten och minska brottsligheten genom följande aktiviteter:

  1. Polisen skall öka synligheten av uniformerad polis i centralorterna och landsbygden genom:
  • Trafikinsatser med betoning på nykterhet, säkerhet och hastighet
  • Fotpatruller i Gällivare centrum

2. Polisen och kommunen skall tillsammans:

  • Minska s k buskörning med moped i Gällivare centrum
  • Förbättra belysning och framkomlighet områdesvis på bl a Heden-området i Gällivare
  • Genomföra informationsträffar för föräldrar till barn i årskurs 4-6

3. Polisen och kommunen skall möta kvinnor och män genom olika former av dialog i centralorterna och på landsbygden.