Gislaved – medborgarlöften

Polisen och Gislaveds kommun lovar att gemensamt arbeta för att invånarna i kommunen ska uppleva en ökad trygghet. Det är vårt löfte till dig som bor och vistas i Gislaved.

Medborgarlöfte 2019

 • Polisen och Gislaveds kommun lovar att arbeta mot narkotikabrottslighet med särskilt fokus på ungdomar i åldern 15-20 år. 
 • Vi lovar också att arbeta för en ökad trygghet samt för en förbättrad trafikmiljö i Gislaveds kommun.

Det ska vi åstadkomma genom bland annat följande aktiviteter:

 • Öka synligheten och närvaron i centrala Gislaved. Områdena vid Köpmansgatan, Torgparken, Torggatan och Citytorget ska prioriteras. Dialoger med butiksinnehavare i området ska förbättras.
 • Genomföra minst två insatser i Gislaveds kommun i syfte att minska droganvändningen bland unga. Insatserna ska genomföras i samverkan med Gislaveds kommun.
 • Genomföra trygghetsvandringar i centrala Gislaved och Anderstorp.
 • Genomföra trafikkontroller i Gislaveds kommun. Prioriterade vägavsnitt/vägar är Henjavägen i Gislaved samt Norra Nissastigen/rv 26 i Smålandsstenar.
 • Öka närvaron, trafikövervakning samt ordningshållning i området runt Malmgatan i Smålandsstenar.


Medborgarlöfte 2018

Vårt medborgarlöfte bygger på samverkansöverenskommelsen mellan polisen och Gislaved kommun och den aktuella lägesbilden i kommunen. Vi lovar ett särskilt fokus på att:

 • Öka den upplevda tryggheten i kommunen.
 • Förbättra integrationsarbetet.
 • Skapa förutsättningar för en minskad brottslighet i bostadsområdet Trasten.

Aktiviteter

 • Påbörja och efterhand utöka grannsamverkanskonceptet i kommunens bostadsområde, Trasten.  
 • Genomföra trygghetsstudie i centrala Gislaved och Anderstorp.
 • Öka synligheten och närvaron i centrala Gislaved. Områdena vid Köpmansgatan, Torgparken, Torggatan och Citytorget ska prioriteras. Kontinuerliga dialoger med butiksinnehavare i samband med fotpatrullering och ordningshållning.

Uppföljning

Här kan du följa hur arbetet med medborgarlöftet går.

Uppföljning Medborgarlöfte 2019 Gilsaved.pdf

Medborgarlöften Gislaveds kommun 2018 Uppföljning Gislaveds kommun, tertial 3 2017.pdf

Till toppen