Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Medborgarlöfte i Gnosjö

Polisen och Gnosjö kommuns gemensamma medborgarlöften för 2019 handlar om narkotikabrottslighet med extra fokus på ungdomar, en förbättrad trafikmiljö och trygghetsvandringar.

Medborgarlöfte 2019

  • Gnosjö kommun och polisen lovar att arbeta mot narkotikabrottslighet med extra fokus på ungdomar 15-20 år.
  • Löftet innefattar även arbete mot en förbättrad trafikmiljö på utvalda platser samt att under året genomföra en trygghetsvandring i Gnosjö. 

Det ska vi göra genom att:

  • Genomföra minst två insatser i Gnosjö kommun i syfte att minska droganvändning bland unga. Insatserna ska genomföras i samverkan med kommunens fältverksamhet.
  • Genomföra  åtgärder mot beteendebrott och höga hastigheter i trafiken. Prioriterade gator och vägar är Järnvägsgatan och Anderstorpsvägen i centrala Gnosjö samt områden intill skolorna i Gnosjö och Hillerstorp.
  • Genomföra en trygghetsvandring i centrala Gnosjö och området kring Bäckaskolan.

Medborgarlöfte 2018

  • Gnosjö kommun och polisen lovar att arbeta för att invånarna ska känna sig tryggare och säkrare i kommunen. Löftet omfattar även arbete mot en förbättrad trafikmiljö i centralorterna.

Det ska vi göra genom att:

  • Nattvandringar fredagar och lördagar från april till oktober i centrala Hillerstorp och Gnosjö.
  • Öka synligheten i centrala Gnosjö med fokus på stationsområdet, Bäckadalsparken och centrum. Detta ska ske genom fotpatrullering samt trafikövervakning på aktuella platser.
  • Vaktbolaget kommer att öka sin rondering på biblioteket i Gnosjö under dess meröppettider.
  • Riktade insatser mot beteendebrott och hastigheter i trafiken med fokus på Brogatan-Storgatan i Hillerstorp och i området runt Hillerstorpsskolan. Insatser ska planeras vid minst två tillfällen under året. 

Uppföljning

Här kan du följa hur arbetet med medborgarlöftet går.

Medborgarlöften Gnosjö kommun 2018

Uppföljning 2017 tertial 3

Till toppen