Gnosjö – medborgarlöften

Polisen och Gnosjö kommuns gemensamma medborgarlöften för 2019 handlar om narkotikabrottslighet med extra fokus på ungdomar, en förbättrad trafikmiljö och trygghetsvandringar.

Medborgarlöfte 2019 - 2020

  • Gnosjö kommun och polisen lovar att arbeta mot narkotikabrottslighet med extra fokus på ungdomar 15-20 år.
  • Löftet innefattar även arbete mot en förbättrad trafikmiljö på utvalda platser samt att under året genomföra en trygghetsvandring i Gnosjö. 

Det ska vi göra genom att:

  • Genomföra minst två insatser i Gnosjö kommun i syfte att minska droganvändning bland unga. Insatserna ska genomföras i samverkan med kommunens fältverksamhet.
  • Genomföra  åtgärder mot beteendebrott och höga hastigheter i trafiken. Prioriterade gator och vägar är Järnvägsgatan och Anderstorpsvägen i centrala Gnosjö samt områden intill skolorna i Gnosjö och Hillerstorp.
  • Genomföra en trygghetsvandring i centrala Gnosjö och området kring Bäckaskolan.

Uppföljning

Här kan du följa hur arbetet med medborgarlöftet går.

Uppföljning medborgarlöfte Gnosjö kommun, tertial 3 2020

Uppföljning Gnosjö kommun tertial 1-2 2020

Uppföljning Gnosjö kommun tertial 1-3 2019.pdf

Medborgarlöften Gnosjö kommun 2018

Uppföljning 2017 tertial 3