JavaScript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Medborgarlöfte i Angered

Polisen och stadsdelsförvaltningen i Angered kommer att ha ett särskilt fokus på ökad trygghet i offentliga miljöer. Det är vårt löfte till dig som bor och arbetar i Angered.

Under två år har polisen och stadsdelsförvaltningen haft medborgarlöfte om störande mopedåkning i Angered. Trygghetsundersökningar visar att Angeredsborna upplever att satsningen har gett resultat. Därför flyttar vi under kommande år fokus till trygghetsskapande åtgärder i offentliga miljöer.

Otrygghet i offentliga miljöer är ett problem som Angeredsborna har lyft fram i trygghetsundersökningar och i samtal med polisen och stadsdelsförvaltningen. Främst handlar det om nedskräpning och påverkade personer som skapar otrygghet. Angereds centrum är en viktig knutpunkt i stadsdelen där många människor rör sig varje dag, därför kommer insatserna att koncentreras dit.

Det här lovar vi
För att öka tryggheten i offentliga miljöer lovar vi:

• Fler poliser i Angered centrum som fotpatrullerar på otrygga och särskilt brottsutsatta platser och tider vid minst hundra tillfällen. (Polis)

• Riktade insatser i och omkring Angered centrum i syfte att förebygga och utreda narkotikabrott. (Polis)

• Att aktivt ta kontakt med personer som missbrukar eller är påverkade i och omkring Angered centrum. Genom motiverande samtal erbjuda stöd och behandling för att ta sig ur missbruk. (Stadsdelsförvaltning)

• Städning i och omkring Angered centrum fem dagar i veckan och att ta bort klotter inom 24 timmar. (Fastighetsförvaltare samt Park- och naturförvaltningen)

Det här ska vi åstadkomma tillsammans
Löftet gäller juni 2017 – juni 2018. Vi följer upp vårt arbete genom trygghetsmätningar och medborgardialoger. Det vi ska uppnå är:

• Minskat problem med nedskräpning och påverkade personer i offentliga miljöer
• Ökad trygghet bland invånarna i stadsdelen
• Ökat förtroende för polis och stadsdelsförvaltning hos invånarna

Trygg i Angered
Trygg i Angered är ett långsiktigt samverkansarbete mellan polisen i Storgöteborg nordost, Angereds stadsdelsförvaltning och invånarna. Med utgångspunkt i den lokala lägesbilden med samlad kunskap från polisen, stadsdelsförvaltningen och invånarna, definierar vi vilka åtgärder som behöver genomföras.

Har du synpunkter, tips och idéer på hur vi tillsammans kan öka tryggheten i Angered? Välkommen att höra av dig till:

 

 

Fredrik Lennartsson
Kommunpolis
070-268 73 07

Till toppen