Göteborg, Angered – medborgarlöften

Årets medborgarlöfte i stadsdelen Angered har ett särskilt fokus på ökad trygghet i offentliga miljöer. Inriktningen under den kommande perioden är Hjällbo centrum.

Medborgarlöftet är ett åtagande som lokalpolisområdet Storgöteborg nordost och Angereds stadsdelsförvaltning, Göteborgs stad, gör till invånarna i stadsdelen under ett år. Löftet innebär konkreta aktiviteter som genomförs i syfte att minska ett problem som kommer att ha ett särskilt fokus i det trygghetsskapande samverkansarbetet.

Otrygghet i offentliga miljöer är ett problem som många Angeredsbor tagit upp i trygghetsundersökningar och i samtal med polisen och stadsdelsförvaltningen. Det finns en otrygghet kopplad till närvaron av kriminella nätverk, narkotikahantering och våld i offentlig miljö.

Hjällbo centrum är en viktig knutpunkt i stadsdelen där många människor rör sig varje dag. Vi kommer därför att koncentrera vårt arbete till just Hjällbo centrum och ha ett nära samarbete med fastighetsförvaltarna.

Vårt medborgarlöfte är en del av Trygg i Angered – en fördjupad samverkan mellan polis och stadsdelsförvaltning för att långsiktigt öka tryggheten i stadsdelen.

Det här lovar vi

För att öka tryggheten i offentliga miljöer lovar vi:

 • Hög polisiär närvaro genom patrullering på otrygga platser i Hjällbo. Närvaro vid minst 200 tillfällen. Polis
 • Riktade insatser mot narkotikaförsäljning, våldsbrott och ordningsstörningar. Polis
 • Bostadsbolaget Poseidon kommer ha trygghetsvärdar på plats kvällar och helger i Hjällbo. Poseidon
 • Satsa på att förbättra belysningen på Hjällbocentrum. Ersätta och reparera skadad in och utvändig belysning inom 24 timmar. Poseidon och Göteborgslokaler
 • Stadsdelsförvaltningen kommer att, i samverkan med andra förvaltningar och föreningar, skapa förutsättningar för positiva möten och aktiviteter på torget, såväl dagtid som kvällstid. SDF Angered

Det här ska vi åstadkomma tillsammans

Målen följs upp kontinuerligt genom trygghetsmätningar och medborgardialoger.

 • Minskat problem med otrygghet i offentliga miljöer med fokus på Hjällbo centrum
 • Ökad trygghet bland invånarna i stadsdelen
 • Ökat förtroende för polis och stadsdelsförvaltning hos invånarna

Följ med i hur det går

En uppföljning av förra årets medborgarlöfte kan du läsa om här

Medborgarna i stadsdelen kan löpande följa arbetet genom:

 • Medborgardialogerwww.polisen.se/Meborgarlöften
 • Facebook: Polisen Göteborg nordost
 • Facebook: Göteborgs stad Angered

För mer information eller synpunkter kring medborgarlöftet kontakta:

Fredrik Lennartsson
Bitr. lokalpolisområdeschef Storgöteborg Nordost