Göteborg, Askim-Frölunda-Högsbo – medborgarlöften

Medborgarlöftet är ett åtagande som Lokalpolisområde Storgöteborg Syd och stadsdelarna Askim-Frölunda-Högsbo samt Västra Göteborg ger till berörda invånare under ett år. Under året är fokus att skapa en tryggare och säkrare utemiljö för medborgarna.

I stadsdelarna Västra Göteborg och Askim-Frölunda-Högsbo, har medborgarna, polisen, privata aktörer och stadsdelsförvaltningarna beskrivit hur olika problem påverkar medborgarnas upplevda trygghet.

Flera boende i stadsdelarna känner stor oro på vissa platser. Bland annat en oro kopplat till kriminella gäng och deras sätt att försöka ta över platser i det offentliga rummet. Särskilt tydligt är detta vid hållplatser, knutpunkter och i anslutning till Frölunda torg.

Medborgarna uttrycker också ett behov av att åtgärda den fysiska utemiljön för att den ska bli mer trivsam och trygg. Narkotikaproblematiken har en central roll i problembilden.

För att öka den upplevda tryggheten krävs samlade åtgärder, inte bara från kommun och polis, utan också från lokalsamhället. Trygg i-arbetet skall vara motorn i detta arbete.

Vårt löfte till dig

  • Daglig ”Hot spots” patrullering utifrån gällande läges- och problembild (Polis)
  • Information till föräldrar gällande lägesbild, narkotika och möjlighet till stöd och hjälp (Polis och kommun)
  • Genomföra minst 50 riktade narkotikainsatser. Insatserna skall i första hand rikta sig mot ungdomar. (Polis och kommun)
  • Kartläggning gällande trygghet med fokus på utsatta platser ska genomföras och följas upp. Målet är att identifiera möjliga förebyggande åtgärder i den fysiska miljön i det offentliga rummet. (Polis och kommun)

På sikt ska vi tillsammans bland annat:

  • Få bort Tynnered från polisens lista över utsatta områden.
  • Minska problemet med otrygghet i det offentliga rummet.
  • Märkbart minska den öppna narkotikahanteringen.
  • Öka viljan från samhällets ”goda krafter” att röra sig ute i den offentliga miljön.

Medborgarlöftet är en del av Trygg-i Sydväst – en långsiktig satsning där polisen, aktuella stadsdelar och invånarna samverkar för att öka den upplevda tryggheten utifrån en gemensam lägesbild.

Följ med i hur det går  Medborgarna i stadsdelarna Västra Göteborg samt Askim-Frölunda-Högsbo kan följa arbetet genom:

Uppföljning

Medborgarlöfte 2016-2017, uppföljning

Medborgarlöfte 2018-2019, uppföljning

Har du synpunkter, tips och idéer på hur vi tillsammans kan öka tryggheten i sydväst? Välkommen att höra av dig till:

Niklas Svensson 
Kommunpolis
010-565 41 30

Linda Bergvall
Kommunpolis
010-565 41 38