Uppföljning medborgarlöfte Askim-Frölunda-Högsbo

Medborgarlöfte för Askim-Frölunda-Högsbo och Västra Göteborg med fokus på ökad trygghet längs linjen Marklandsgatan – Opaltorget, under oktober 2016 till oktober 2017.

Ökad polisnärvaro – polis kommer att fotpatrullera och närvara vid hållplatser runt sträckan:

  • 500 dokumenterade patrulleringstillfällen med poliser som arbetar brottsförebyggande och trygghetsfrämjande, dagar, kvällar och nätter.
  • 30 dokumenterade spårvagnsåkningar med poliser som arbetar brottsförebyggande och trygghetsfrämjande, dagar, kvällar och nätter.
  • Minst fyra insatser mot alkohol och narkotika.
  • 200 rapporterade narkotikabrott.

Trafikövervakningsinsatser mot störande moped/mc-åkning och informationsinsatser om laglig och säker mopedåkning till ungdomar och deras föräldrar:

  • Regelbundna trafikinsatser riktade mot störande moped/mc åkning.
  • "Moppebrev" utskickat till föräldrarna till ungdomar i årskurs 8 och 9.

Trygghetsvandring genomförs utmed sträckan för att identifiera möjliga trygghetsåtgärder i den fysiska miljön:

  • Trygghetsvandring genomförd gemensamt av SDF Askim-Frölunda-Högsbo, SDF Västra Göteborg och polis, där bristfällig belysning och skymmande buskage dokumenterades och rapporterades till berör förvaltning för åtgärd.