Göteborg, Centrum – medborgarlöften

Fortsatt fokus på polisiär synlighet på utpekade platser samt ökade insatser mot narkotika.

Medborgarlöftet är polisens åtagande där vi lovar att genomföra konkreta aktiviteter i syfte att minska de problem som kommit fram i den gemensamma lägesbilden.

Lägesbilden bygger på samlad information från dialoger med medborgare, medarbetare, olika aktörer i lokalsamhället samt statistik. Upplevd otrygghet på vissa platser och en tydlig önskan om fler patrullerande/synliga poliser är det som medborgarna i Centrum lyft fram i medborgardialoger. Otryggheten är ofta kopplad till öppen narkotikahandel och bruk samt olika typer av ordningsstörningar.

Det som medborgarna ofta nämner är området i och omkring Inom Vallgraven (karta). Där upplever många en otrygghet på eftermiddagar, kvällar och nätter.

Området kring Kungsportsavenyn upplevs som otryggt under främst fredags- och lördagskvällar.

Under sena kvällar och nätter upplever många medborgare trafikrelaterade problem. Individer som framför fordon på ett sätt som upplevs som farligt, oansvarigt och störande – så kallade beteendebrott.

Det här lovar vi

För att minska problemet med otrygghet och brottslighet på utsatta platser till följd av narkotikabrottslighet och ordningsstörningar lovar vi under 2019 följande aktiviteter:

  • Hög polisiär närvaro i vardagen och förstärkt närvaro under alla fredags- och lördagskvällar i området kring Nordstan och Kungsportsavenyn. Fokus är att öka tryggheten och minska risken att utsättas för brott.
  • Minst sex riktade insatser mot narkotika. Fokus på öppen narkotikahandel på offentliga platser och i krogmiljö.
  • Minst tre trafikinsatser med fokus på beteendebrott under kvällar och nätter.

 Staden stödjer polisens löfte genom:

  • samverkan mellan socialsekreterare och polis
  • förebyggande arbete genom dialoger, trygghetsvandringar och informationsinsatser

Det här ska vi åstadkomma tillsammans

  • Ökad trygghet bland invånarna i stadsdelen
  • Ökat förtroende för polisen och kommunen hos invånarna

Uppföljning från förra årets löfte

Medborgarlöfte 2018, uppföljning

Medborgarlöfte 2017, uppföljning

Trygg i Centrum

Trygg i Centrum är ett långsiktigt samverkansarbete mellan polisen i Göteborg city, stadsdelsförvaltningen Centrum, social resursförvaltning och invånarna. Målet är ökad trygghet, minskad brottslighet och stärkt förtroende för polis och stadsdelsförvaltning.

Har du synpunkter, tips och idéer på hur vi tillsammans kan öka tryggheten i Centrum? Välkommen att höra av dig till: 

Ola Skogsberg
Kommunpolis
010-565 49 58