Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Uppföljning medborgarlöfte Göteborg Centrum

Under 2017 lovade polisen minska problemen med otrygghet på utsatta platser till följd av narkotikabrottslighet och ordningsstörningar.

Under 2017 anmäldes drygt 2 000 narkotikabrott i Stadsdelen, vilket är drygt 500 fler än 2016 och nästan dubbelt så många som 2015. Detta tyder på att vi fokuserat mer på dessa brott

Förstärkt polisiär närvaro i centrala delarna av staden under fredags- och lördagskvällar

  • Under förra året arbetade dubbelt så många poliser under fredag- och lördagskvällar, jämfört med under övriga kvällar under veckan. Något som vi kommer att fortsätta med under 2018.

Vid minst hundra tillfällen ska vi genomföra insatser i syfte att öka den synliga polisiära närvaron i området kring Kanaltorget, Östra- Västra Nordstan samt Brunnsparken

  • Under förra året fotpatrullerade vi i Nordstan minst 700 gånger fördelat på de tider som Nordstan är öppet.
  • Vi genomförde ett flertal större insatser i området tillsammans med poliser med olika inriktning, exempelvis gränspoliser och polis med narkotikahundar. Även andra samverkanspartners bl a från Stadens socialtjänst deltog .

Minst fyra större riktade insatser i centrum för att förhindra och upptäcka narkotikabrott på offentliga platser och i krogmiljö

  • Vi genomförde sex större insatser riktade på krogar under året

Under våren och sommaren genomfördes en rad åtgärder för att öka tryggheten i området kring Kanaltorget. Det övergripande målet var att genomföra möjliga åtgärder i den fysiska miljön, men framförallt satsades på att befolka ytan. Ideella och idéburna verksamheter bidrog stort till att öka tryggheten.

Arbetet med trygghetsvandring i Västra Nordstan startades under senare delen av året. Ett arbete som fortsätter under 2018. 

Polisen och Staden finns också med i projektet Purple Flag som bl a handlar om att öka tryggheten under kväll och natt i utpekade centrala delar.

Till toppen