Uppföljning medborgarlöfte Göteborg Centrum

Under 2017 lovade polisen minska problemen med otrygghet på utsatta platser till följd av narkotikabrottslighet och ordningsstörningar.

Under 2017 anmäldes drygt 2 000 narkotikabrott i Stadsdelen, vilket är drygt 500 fler än 2016 och nästan dubbelt så många som 2015. Detta tyder på att vi fokuserat mer på dessa brott

Förstärkt polisiär närvaro i centrala delarna av staden under fredags- och lördagskvällar

  • Under förra året arbetade dubbelt så många poliser under fredag- och lördagskvällar, jämfört med under övriga kvällar under veckan. Något som vi kommer att fortsätta med under 2018.

Vid minst hundra tillfällen ska vi genomföra insatser i syfte att öka den synliga polisiära närvaron i området kring Kanaltorget, Östra- Västra Nordstan samt Brunnsparken

  • Under förra året fotpatrullerade vi i Nordstan minst 700 gånger fördelat på de tider som Nordstan är öppet.
  • Vi genomförde ett flertal större insatser i området tillsammans med poliser med olika inriktning, exempelvis gränspoliser och polis med narkotikahundar. Även andra samverkanspartners bl.a. från Stadens socialtjänst deltog .

Minst fyra större riktade insatser i centrum för att förhindra och upptäcka narkotikabrott på offentliga platser och i krogmiljö

  • Vi genomförde sex större insatser riktade på krogar under året

Under våren och sommaren genomfördes en rad åtgärder för att öka tryggheten i området kring Kanaltorget. Det övergripande målet var att genomföra möjliga åtgärder i den fysiska miljön, men framförallt satsades på att befolka ytan. Ideella och idéburna verksamheter bidrog stort till att öka tryggheten.

Arbetet med trygghetsvandring i Västra Nordstan startades under senare delen av året. Ett arbete som fortsätter under 2018. 

Polisen och Staden finns också med i projektet Purple Flag som bl.a. handlar om att öka tryggheten under kväll och natt i utpekade centrala delar.