Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Medborgarlöfte i Lundby

Ett särskilt fokus på trafikproblem. Det är vårt löfte till dig som bor och verkar i Lundby 2017.

Trafikproblem är något som boende i Lundby har lyft fram i en trygghetsundersökning och i medborgardialoger. Trafikproblem framkommer även i de lägesbilder som polisen och stadsdelsförvaltningen har om den aktuella situationen i Lundby.

Det här lovar vi 
För att minska trafikproblem i Lundby lovar vi följande aktiviteter:

  • Minst tio hastighetskontroller av fordon vid platser och tider det gör mest nytta. (Polis)
  • Minst sex trafikinsatser mot vårdslös och störande mopedåkning. (Polis
  • Utskick av brev om laglig och säker mopedåkning till föräldrar med barn i mopedåldern. (Stadsdelsförvaltning)
  • Minst en trygghetsvandring i syfte att identifiera möjliga trygghetsåtgärder i den fysiska trafikmiljön. (Stadsdelsförvaltning & polis)

 

Det här ska vi åstadkomma tillsammans
Vi följer upp vårt arbete genom trygghetsundersökningar och återkommande medborgardialoger. Det vi ska uppnå är:

• Upplevt trafikproblem ska minska
• Ökad trygghet bland invånarna i stadsdelen
• Ökat förtroende för polis och stadsdelsförvaltning hos invånarna

Trygg i Lundby
Trygg i Lundby är ett långsiktigt samverkansarbete mellan Hisingspolisen,  Lundby stadsdelsförvaltning och invånarna. Med utgångspunkt i den lokala lägesbilden med samlad kunskap från polisen, stadsdelsförvaltningen och invånarna, definierar vi vilka åtgärder som behöver genomföras. Målet är ökad trygghet, minskad brottslighet och stärkt förtroende för polis och stadsdelsförvaltning.

Uppföljning

Vill du veta hur vi har uppfyllt vårt medborgarlöfte kan du ta del av vår uppföljning.

Har du synpunkter, tips och idéer på hur vi tillsammans kan öka tryggheten i Lundby? Välkommen att höra av dig till:

Kristofer Nilsson
Tf kommunpolis
0725-87 41 56

Till toppen